شرایط قرنطینه ای واردات بذور بدون پوشش ارزن نوتریفید Pennisetum glaucum

شرایط قرنطینه ای واردات بذور بدون پوشش ارزن نوتریفید) Pennisetum glaucum ( جهت کاشت از کشور هندوستان
1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور هندوستان که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1- Claviceps fusiformis 3. Peronosclerospora sorghi
2- Moesziomyces bullatus 4.Tilletia barclayana

2- تائــــــــید عاری بودن منطقه و یا محل تولید بذور فوق از علف هرز زیر و درج این موضوع در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.

1- Striga spp.

توجه:
درج اسامی علمی بیماریهای گیاهی و علف هرز فوق درگواهی بهداشت گیاهی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری ومسئولیت هرگونه ضرر و زیان به عهده واردکننده خواهد بود.
3- ضد عفونی بذور بدون پوشش با قارچکش مناسب و سپس ضدعفونی با گاز فسفین با دز 1 – 5/1
گرم در متر مکعب در دمای بالاتر از °c15 به مدت یک هفته در زیر پوشش پلاستیکی قبل از
کیسه گیری در کشور هندوستان و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت مربوطه.
4- محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی، بذور علف های هرز، حشرات زنده و علائم بیماری ها باشد.
5- هر بخش از محموله باید دارای بسته بندی مناسب بوده و دارای برچسبی(Label) باشد که بطور واضح نام علمی گیاه (جنس و گونه) بر روی آن درج شده باشد.
6- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
7- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با مشخصات مندرج در بند یک، دو، سه و چهار این شرایط و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
8- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفاً بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
9- حمل محموله از کشور مبدا باید به صورت یکسره صورت پذیرفته و از هر گونه تخلیه و بارگیری در کشور ثالث جلو گیری شود.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.