واردات دانه های روغنی با مجوز وزارت جهاد کشاورزی

94/210/28054 به تاریخ 1394/05/10
جناب آقای عسگری
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه – گمرک ایران
با سلام
پیرو نامه شماره 94/210/10464 مورخ 94/2/23 به پیوست تصویر نامه شماره 94/501/925 مورخ 94/3/5 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص انواع دانه های روغنی، که نیازمند ارائه گواهی مبنی بر رعایت ضوابط و شرایط بهداشتی و قرنطینه ای و همچنین اخذ مجوز از حوزه قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی می باشد، جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه ارسال می گردد.
سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران

94/501/925 مورخ 94/3/5
جناب آقای حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سلام علیکم

احتراما پیرو نامه شماره 94/501/278 مورخ 94/2/19 در خصوص مجوز واردات انواع دانه های روغنی، خواهشمند است دستور فرمایید محموله هایی که قبل از تاریخ نامه مذکور ثبت سفارش گردیده اند، ترخیص آنها با رعایت ضوابط و شرایط بهداشتی و قرنطینه ای صورت پذیرد.
بدیهی است پس از تاریخ مورد اشاره ورود کلیه کالاهای مندرج مستلزم اخذ مجوز قبلی از حوزه قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی این وزارتخانه می باشد.

خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم معمول و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند.
سیدجمال مدرسی
مدیرکل

28054_001 28054_002