پرایس لیست ماشین آلات راهسازی HIDROMEK سال 2014

75267/3874/205/24/165
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارسال پرایس لیست ماشین آلات راهسازی HIDROMEK سال 2014

با سلام و احترام
دراجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 539 مورخ 21/3/93 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست 5 برگ پرایس لیست ماشین آلات راهسازی HIDROMEK سال 2014 ساخت ترکیه به نمایندگی شرکت سنوپارس ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزشها اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

خداکرم اسکندری
سرپرست دفتربررسی و تعیین ارزش