شرایط قرنطینه ای واردات گندم

شرایط قرنطینه ای واردات گندم (Triticum aestivum) خوراکی و دامی

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبدا که در قسمت AD (توضیحات اضافی)آن عاری بودن محموله از آفات و ببماربهای ذبل مورد تاکبد قرار گرفته باشد.

1. Trogoderma spp. 2. Araecerus fasciculatus

2- در قسمت A.D (توضیحات اضافی) تایید گردد که محموله در منطقه عاری از آفات و بیماریهای گیاهی زیر تولید شده است

1. Tilletia indica 2. Striga spp.

توجه:
درج اسامی علمی آفت ، بیماری و علف هرز فوق در گواهی بهداشت نباتی کشور مبدا الزامی بوده و در غیر اینصورت بدلیل نقص مدارک کالا قابل ترخیص نبوده و مسئولیت هرگونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
واردات گندم از کشورهای آفریقایی ، عربستان ، هند ، پاکستان ، افغانستان ، عراق ، بنگلادش ، چین ، ژاپن ، تایلند ، مالزی ، برمه ، اندونزی ، فیلبپین ، نیوزلند ، ترکیه ، آمریکا و مکزیک به دلیل گزارش وجود علف هرز قرنطینه ای Striga asiatica و سیاهک ناقص گندم Tilletia indica در مزارع گندم این کشورها مورد موافقت این سازمان نمی باشد.
3- ضدعفونی با گاز فسفین در کشور مبداء با دز 2 – 5/1 گرم در متر مکعب در دمای بالاتر از °c15 به مدت یک هفته در شرایط اتمسفریک (NAP) و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت مربوطه.
4- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت نباتی کشور مبدا با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه نباتی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیراینصورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

توجه: صادرات مجدد گندم از کشور های آلوده به علف هرز قرنطینه ای Striga asiatica و سیاهک ناقص گندم Tilletia indica (کشور های فوق الذکر) مورد موافقت نمی باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.