شرایط قرنطینه ای واردات چوب چهار تراش توسکا (Alnus sp.) از کشور آلمان

شرایط قرنطینه ای واردات چوب چهار تراش توسکا (Alnus sp.)
از کشور آلمان

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور آلمان که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1.Anoplophora glabripennis             4.Otiorhynchus armadillo
2.Cryphonectria parasitica               5.Tremex fuscicornis
3.Cryptorhynchus lapathi

توجه:
درج اسامی علمی آفات فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک ازترخیص کالا جلوگیری ومسئولیت هرگونه ضرر وزیان به عهده واردکننده خواهد بود.
2- ضدعفونی محموله به روش حرارتی با هوای گرم °C85 به مدت 8 ساعت و رسانیدن رطوبت آن به کمتر از 12% در آلمان و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت مربوطه.
تذکر : زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه میشود که دمای مغز چوبها به 85 درجه سانتی گراد برسد در ضمن اصل پرینت ترموگراف ها باید به همراه سایر مدارک به مامور قرنطینه ارائه شود.
3- چوب ها باید کاملا عاری از پوست ، حشرات زنده و سوراخهای لاروی ناشی ازتغذیه لارو های حشرات چوبخوار باشد.
4- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
6-ارائه اصل گواهی بهداشت نباتی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

مهر سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.