شرایط قرنطینه ای واردات چوب چهار تراش بلوط اروپایی از کشور ایتالیا

شرایط قرنطینه ای واردات چوب چهار تراش بلوط اروپائی
(Quercus pedunculata)
جهت مصرف صنعتی از کشور ایتالیا

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبدا دال بر عاری بودن محموله از کلیه آفات و بیماریهای گیاهی و علف های هرز قرنطینه ای و در قسمت توضیحات اضافی (A.D.) عاری بودن از آفات و بیماریهای ذیل مورد تایید قرار گرفته باشد.

1. Agrilus graminis                     2. Anoplophora chinensis
3. Cryphonectria parasitica        4. Hylobius abietis
5. Megaplatypus mutatus           6. Ophiostoma piceae
7. phytophthora ramorum           8. Pteleobius kraatzi
9. Tetropium castaneum            10. Tremex fuscicornis
11. Xyleborus dispar

توجه:
درج اسامی علمی آفات فوق در گواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2- ضد عفونی محموله مطابق یکی از روشهای زیر در کشور مبداء ودرج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه
الف- ضدعفونی حرارتی با هوای گرم °C85 به مدت 8 ساعت و رسانیدن رطوبت آن به کمتر از 12%
تذکر : زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه میشود که دمای مغز چوبها به 85 درجه سانتی گراد برسد در ضمن اصل پرینت ترموگراف باید به همراه سایر مدارک به مامور قرنطینه ارائه شود
ب: ضد عفونی محموله با گاز متیل بروماید به میزان 80 گرم در متر مکعب در دمای بالاتر از10 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 24 ساعت .
3- چوب ها باید کاملا عاری از پوست ، حشرات زنده و سوراخهای لاروی ناشی ازتغذیه لارو های حشرات چوبخوار باشد.
4- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
6-ارائه اصل این نامه و گواهی بهداشت نباتی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

مهر سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.