شرایط قرنطینه ای واردات دانه ذرت (Zea mays) آمریکا

شرایط قرنطینه ای واردات دانه ذرت (Zea mays)جهت مصرف روغنکشی و خوراکی (به استثناء بذر) ازکشور ایالات متحده آمریکا

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور آمریکا که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد

1. Araecerus fasciculatus
2. Pantoea stewartii subsp. stewartii
3. Stenocarpella macrospora
4. Stenocarpella maydis
5. Ambrosia spp.

2- در قسمت A.D (توضیحات اضافی) گواهی بهداشت گیاهی مربوطه تایید گردد که محموله در منطقه عاری از علف هرز زیر تولید شده است
1. Striga spp
توجه:
الف : درج اسامی علمی آفات ، بیماریهای گیاهی و علف هرز فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
ب: در صورتی که یک شرکت بازرسی بین المللی معتبر با انجام تست های آزمایشگاهی لازم عاری بودن محموله را از آفات و بیماری های مندرج در بند 1 و 2 تایید و نتایج بررسی های آزمایشگاهی را ضمیمه تاییدیه خود نماید نیازی به درج نام علمی آنها در قسمت A.D (توضیحات اضافی) گواهی بهداشت مربوطه نخواهد بود، لیکن ارائه اصل گواهی بهداشت نباتی صادره از کشور آمریکا منطبق با شرایط اعلامی مندرج در بند 3 ضروری است و در این حالت بایستی حمل محموله از کشور امریکا به ایران به صورت یکسره صورت پذیرفته و از هرگونه تخلیه و بارگیری مجدد در کشور ثالث خودداری گردد.
3- ضدعفونی با گاز فسفین در کشور مبداء ( در انبار یا زمان بارگیری ) با دز 2 گرم در متر مکعب در دمای بالاتر از °c15 به مدت حداقل یک هفته در شرایط اتمسفریک (NAP) و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت مربوطه.
4- ارائه اصل گواهی بهداشت نباتی منطبق با شرایط اعلامی (در صورت عدم درج اسامی علمی مندرج در بند های 1و2 در قسمت AD ارائه اصل گواهی شرکت بازرسی بین المللی معتبر نیز الزامی است.)و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است، در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود می بایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که منطبق با شرایط اعلامی در بند های یک ، دو و سه بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود و در این صورت اجرای قسمت ب توجه بند 2 ( تاییدیه شرکت بازرسی بین المللی معتبر) مورد قبول نخواهد بود.
8- مرز ورودی صرفا مرز های آبی جنوب کشور (بندرچابهار، بندر عباس ، بندرلنگه ، بندر بوشهر و بندر امام خمینی (ره) )می باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.