شرایط قرنطینه ای واردات دانه ذرت

 شرایط قرنطینه ای واردات دانه ذرت(Zea mays) از کشور آفریقای جنوبی جهت مصرف روغنکشی و خوراک دام (به استثناء بذر)

 1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از بیماری گیاهی و علف هرز ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1- Stenocarpella maydis 2. Stenocarpella macrospore

3- Ambrosia spp.

2- لازم است در قسمت AD (توضیحات اضافی) تایید گردد محموله عاری از  علف هرز انگل Striga spp میباشد یا مزارع تولید دانه ها در طول فصل رشد مورد بازدید و بررسی قرار گرفته و در قسمت AD (توضیحات اضافی)  عاری بودن آن مزارع از علف هرز انگل Striga spp تایید گردد.

توجه:

درج اسم علمی بیماری ها و علف هرز فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.

3- ضد عفونی محموله با گاز فسفین با دز 2 گرم در متر مکعب حجم محموله در شرایط اتمسفریک در دمای بالاتر از 15 درجه سانتی گراد به مدت حداقل یک هفته در کشور مبداء ( در انبار  یا زمان بارگیری) و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.

4- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت نباتی صادره از کشور آفریقای جنوبی مطابق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام بازدید کالا الزامی بوده و در غیر این صورت از ترخیص محموله به دلیل نقص مدارک جلوگیری شده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان احتمالی بر عهده وارد کننده خواهد بود.

5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود  در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یا امحاء خواهد شد. ( توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)

6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی، صرفاً بعد از بررسی و تائید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.

7- حمل محموله از کشور آفریقای جنوبی به ایران بایستی به صورت یکسره انجام شده و هر گونه تخلیه و بارگیری مجدد در کشور ثالث مورد تایید نمی باشد.

8- مرز ورودی صرفا مرز های آبی جنوب ( بندر چابهار ، بندرعباس ،  بندرلنگه ،  بندر بوشهر و بندر امام خمینی (ره)) کشور می باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده بر طبق ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

                                                                                                             مهر سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.