شرایط قرنطینه ای واردات نی بامبو خشک ( Bambusa sp)

شرایط قرنطینه ای  واردات  نی بامبو خشک (Bambusa sp.)

– اخذ گواهی بهداشت گیاهی  معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبدا که در قسمت توضیحات اضافی (A.D.) عاری بودن از آفات و بیماریهای ذیل مورد تایید قرار گرفته باشد.

  1. 1. Chilo auricilius
  2. 2. Lissorhoptrus oryzophilus
  3. 3. Dorysthenes buqueti
  4. Ustilago shiraiana
  5. Opogona sacchari

توجه:

درج اسامی علمی آفات و بیماریهای فوق درگواهی بهداشت گیاهی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.

2- چوب بایدکاملا خشک،عاری ازبرگ ،دیگربقایای گیاهی وسوراخهای ناشی ازتغذیه لارو حشرات باشد.

3- ضدعفونی محموله با گاز فسفین با دز 2 گرم در متر مکعب در دمای بالاتر از °c15 در کشور مبداء و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.

4- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود  در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)

5- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با بند یک و سه شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در گمرک الزامی است.

6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.

7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export  به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

تذکر: شرایط اعلام شده  برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.