شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک لیمو از کشور مصر

شرایط قرنطینه ای واردات میوه خشک لیمو Dried lemon (Citrus aurantiifolia) از کشورمصر

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مصر که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از بیماری ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1. Diaporthe citri

توجه:
درج اسم علمی بیماری فوق درگواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری ومسئولیت هرگونه ضرر وزیان به عهده واردکننده خواهد بود.
2- ضد عفونی محموله با گاز متیل بروماید با دز 32 گرم در متر مکعب به مدت 24 ساعت در دمای 21 درجه سانتی گراد و بالا تر در شرایط فشار طبیعی جو (NAP) و درج آن در گواهی بهداشت نباتی مربوطه.
برای هر 5 درجه سانتی گراد کاهش دما نسبت به 21 درجه سانتی گراد باید 8 گرم به دز گاز اضافه شود . انجام ضد عفونی در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد توصیه نمی شود.
3- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
4- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت نباتی کشور مبداء منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
5- محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ ،کاه و دیگر بقایای گیاهی باشد حمل گردد.
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفا بعد از بررسی و تائید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
7- حمل محموله از کشور مبداء به کشور مقصد بایستی به صورت یکسره انجام شده و هرگونه تخلیه و بارگیری مجدد در کشور ثالث مورد قبول نمیباشد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.