شرایط قرنطینه ای دانه گیاه Phalaris canariensis از کشور کانادا

شرایط قرنطینه ای دانه گیاه Phalaris canariensis از کشور کانادا

1- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور کانادا و یا ارگان رسمی دولتی مسئول صدور گواهی بهداشت نباتی در آن کشور .
2- ضد عفونی محموله به روش تدخینی با گاز فسفین به میزان 2 گرم در متر مکعب در دمای بالاتر از 15 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 7 روز در زیر پوشش پلاستیکی در شرایط فشار طبیعی جو در کشور کانادا و درج آن در گواهی بهداشت نباتی.
3- عدم وجود خاک، بقایای گیاهی، بذور علف های هرز و حشرات زنده.
4- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
5- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت نباتی صادره از کشور کانادا و یا گواهی بهداشت نباتی صدور مجدد کشور ثالث و نسخه کپی گواهی بهداشت نباتی کشور کانادا منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام بازدید کالا الزامی بوده و در غیر این صورت از ترخیص محموله به دلیل نقص مدارک جلوگیری شده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان احتمالی بر عهده وارد کننده خواهد بود.
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی، صرفاً بعد از بررسی و تائید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
7- درصورتیکه محموله ازطریق کشوری غیر ازکشور کانادا صادر شده باشد، باید دارای گواهی بهداشت نباتی صدور مجدد (Re- Export) از ارگان رسمی ذیربط کشور ثالث منظم به کپی گواهی بهداشت نباتی صادره از کشور مبداء تولید کالا ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده بر طبق ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

مهر سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.