شرایط قرنطینه ای واردات دانه شنبلیله هندوستان

شرایط قرنطینه ای واردات دانه شنبلیله Fenugreek (Trigonella foenum-graecum) جهت مصرف خوراکی از کشور هندوستان

1- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور هندوستان و یا ارگان رسمی دولتی مسئول صدور گواهی بهداشت نباتی در آن کشور.
2- ضد عفونی محموله در کشور هندوستان با گاز فسفین با دز 2 گرم در متر مکعب حجم محموله و در دمای بالاتر از 15 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 5 روز به نحوی که غلظت گاز در تمام مدت ضد عفونی از ppm 200 کمتر نباشد و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
3- محموله باید کاملا عاری از خاک، بقایای گیاهی، بذور علف های هرز و حشرات زنده باشد.
4- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
5- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت نباتی صادره از کشور هندوستان و یا گواهی بهداشت نباتی صدور مجدد کشور ثالث و نسخه کپی گواهی بهداشت نباتی کشور هندوستان مطابق با شرایط اعلامی ، به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام بازدید کالا الزامی بوده و در غیر این صورت از ترخیص محموله به دلیل نقص مدارک جلوگیری شده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان احتمالی بر عهده وارد کننده خواهد بود.
6- هر بخش از محموله باید در بسته بندی های مناسب بوده ودارای برچسبی (lable) باشد که به طور واضح نام علمی (جنس و گونه) گیاه مربوطه بر روی آن درج شده باشد.
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی، صرفاً بعد از بررسی و تائید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.

تذکر: شرایط اعلام شده بر طبق ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

مهر سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.