شرایط قرنطینه ای واردات دانه ذرت از کشور کانادا

شرایط قرنطینه ای واردات دانه ذرت (Zea mays)جهت مصرف روغنکشی و خوراکی (به استثناء بذر) ازکشور کانادا

1- اخذ گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور کانادا که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد

1- Stenocarpella maydis
2- Pantoea stewartii sub.sp stewartii
3- Ambrosia spp.

توجه:
درج اسامی علمی بیماریهای فوق در گواهی بهداشت نباتی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک ازترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هرگونه ضرر وزیان به عهده واردکننده خواهد بود.
2- ضدعفونی با گاز فسفین (فسفید منیزیوم) در کشور مبداء ( در انبار یا زمان بارگیری ) با دز 2 گرم در متر مکعب در دمای بالاتر از °c15 به مدت حداقل یک هفته در شرایط اتمسفریک (NAP) و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت مربوطه.
3- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت نباتی صادره از کشور اکراین مطابق با شرایط اعلامی ، و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام بازدید کالا الزامی بوده و در غیر این صورت از ترخیص محموله به دلیل نقص مدارک جلوگیری شده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان احتمالی بر عهده وارد کننده خواهد بود.
4- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یا امحاء خواهد شد. ( توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
5- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
6- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.
7- مرز ورودی صرفا مرز های آبی جنوب کشور (بندرچابهار، بندر عباس ، بندرلنگه ، بندر بوشهر و بندر امام خمینی (ره) )می باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.