ارزش سواری رنو فلوئنس دنده معمولی cc2000 سال 2014

77877/7490/206/24/179 ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی موضوع: اعلام ارزش سواری رنو فلوئنس دنده معمولی cc2000 سال 2014

با سلام و احترام در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 542 مورخ 17/4/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواری رنو فلوئنس دنده معمولی با حجم موتور cc2000 سال 2014 ساخت کره جنوبی به نمایندگی شرکت نگین خودرو معادل نه هزار یورو(9000)تعیین می گردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد .

  خداکرم اسکندری سرپرست دفتربررسی و تعیین ارزش