انتقال دانشجویان به دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

medicalآیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل کشور

مصوب بیستمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 25/8/1381

فصل اول ـ هدف و تعاریف

ماده 1ـ هدف :

به منظور تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور که دروه تحصیل آنها ناتمام مانده و به میهن بازگشته‌اند و قصد ادامه تحصیل در دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور را دارند، این آیین نامه تصویب و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

 ماده 2ـ تعاریف :

1-2 منظور از دانشگاه در این آیین‌نامه دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور اعم از دولتی و غیر دولتی است.

 2-2 منظور از نظام واحدی دوره‌های تحصیلی است که در آن دروس به صورت واحدی در نیمسال تحصیلی ارائه می‌شوند.

3-2 نظام سالیانه نظام آموزشی است که در آن دروس به صورت پیوسته (غیر واحدی )، در یک سال تحصیلی ارائه می‌گردد.

 فصل دوم ـ شرایط انتقال

ماده3ـ انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاههای خارج به دانشگاههای داخل شکور منوط به احراز شرایط عمومی و اختصاصی و سایر شرایط مندرج در این آئین‌نامه ارائه مدارک ممورد تایید سفارت یا نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا و موافقت شورای انتقال وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.

الف ـ شرایط عمومی

ماده 4 ـ شرایط عمومی انتقال برای دانشجویان ایرانی از دانشگاههای خارج به دانشگاههای داخل کشور به شرح ذیل است:

1-4 خروج قانونی از کشور

2-4 معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل متقاضی با توجه به آخرین مصوبات شورایعالی ارزشیابی

3-4 ندشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل در دانشگاه مبدا و دانشگاههای داخل از نظر مقررات آموزشی و خدمت نظام وظیفه

4-4 دارا بودن دیپلم کامل متوسطه دوره 4 ساله نظام قدیم آموزش و پرورش و یا دیپلم کامل متوسطه و گواهی پایان دوره پیش‌دانشگاهی نظام جدید آموزش و پرورش (یا معادل ارزشیابی شده آنها به تایید وزارت آموزش و پرورش)

5-4 دارا بودن مدرک تحصیلی هر دوره برای ورود به دوره بعد که مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی باشد.

  ب ـ شرایط اختصاصی

ماده 5ـ شرایط اختصاصی انتقال برای دانشجویان ایرانی از دانشگاههای خارج به داخل کشور به شرح ذیل است:

1-5 میانگین نمرات امتحن کتبی پایان دوره متوسطه نظم قدیم یا میانگین کل پایان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متقاضی نباید برای انتقال به دوره‌های کاردانی از 12 و دوره‌های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته از 14 کمتر باشد.

2-5 میانگین نمرات امتحان پایان دوره متوسطه متقاضیان انتقال دیپلمه نظام قدیم در مقاطع دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) نباید کمتر از 16و میانگین کل پایان دوره پیش‌دانشگاهی دیپلمه‌های نظام جدید نباید کمتر از 17 باشد.

3-5 حداقل واحد گذرانده شده یا معادل آن در نظام تحصیلی سالانه و حداقل میانگین قابل قبول در دانشگاه مبدا در مقاطع مختلف تحصیلی به شرح ذیل است :

الف ـ برای انتقال در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجو می‌بایست حداقل 18واحد درسی یا یک نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را با حداقل میانگین نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

ب ـ برای انتقال در مقطع کارشناسی پیوسته دانشجو می‌بایست حداقل 36 واحد درسی یا دو نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را با حداقل میانگین نمرات 14 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

ج ـ برای انتقال در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ، دانشجو باید حداقل 16 واحد درسی یا دو نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را با حداقل میانگین کل نمرات 15 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

د ـ برای انتقال در مقاطع دکترای عمومی (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی) دانشجو باید حداقل 72 واحد درسی در نظام واحدی یا 4 نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را با حداقل میانگین کل نمرات 15 در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

تبصره 1: اگر تعدادی از واحدهای گذرانده شده داوطلب به هنگام ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجو در مقطع پایین‌تر پذیرفته شده شباشد ، این واحدها در مقطع بالاتر موردمحاسبه قرار نمی‌گیرد.

تبصره 2: دانشجویانی که حداقل شرط معدل لازم برای انتقال در مقطع تحصیلی خود را ندارند به شرط داشتن معدل مقطع تحصیلی پایین‌تر می‌توانند به مقطع پایین‌تر منتقل شوند.

تبصره 3:‌انتقال دانشجویان دروه کارشناسی ارشد از دانشگاههایی که فاقد مرحله آموزشی هستند فقط مرحله پژوهشی دارند ممنوع است.

تبصره 4: برای دانشجویانی که به دلایل سیاسی از کشور محل تحصیل خود اخراج شده و این امر به تایید سرپرستی‌های دانشجویی و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور رسیده باشد، حداقل تعداد واحدهای گذرانده شده فوق می‌تواند با نظر شورای انتقال تا نصف کاهش یابد. این تبصره شامل همسر و فرزندان این دانشجویان نیز می‌شود.

تبصره 5: ملاک تعیین تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو در دانشگاه مبدا صرفا دروس دانشگاهی است.

تبصره 6: دیپلمه‌هایی که بدون گذراندن دوره پیش‌دانشگاهیدر دانشگاههای خارج شروع به تحصیل نموده‌‌اند از بابت دوره پیش دانشگاهی تعداد 24 واحد درسی گذرانده شده آنان در خارج از کشور کسر می‌گردد.

 تبصره 7:  بعداز پذیرش انتقال و معرفی دانشجو به دانشگاه ، تطبیق واحدها بر عهده دانشگاه پذیرنده است.

تبصره 8: افرادی که متقاضی انتقال به دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور می‌باشند بایستی نوع دیپلم متوسطه آنان، علوم تجربی یا ریاضی فیزیک و یا معادل آنها در نظام آموزش متوسطه قدیم باشد.

تبصره 9: برای انتقال همسر و فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاههای داخل گذراندن یکسال تحصیلی در دانشگاه مبدا با موفقیت به اضافه داشتن شرایط مندرج در ماده‌های 4 و 5 (شرایط عمومی و اختصاصی) لازم است

 ماده 6: شرایط انتقال دانشجویان ایرانی دوره دکتری (Ph.D ) از خارج به داخل کشور به شرح ذیل  است:

پرداخت شهریه تحصیلی خود می‌باشند .

 ماده8: آن دسته از دانشجویانی که در خارج از کشور در مقاطع مختلف اعم از کارشناسی ، کارشناسی ارشد و یا دکترای عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی) به تحصیل اشتغال دارند در صورت احراز شرایط انتقال فقط در همان مقطع یا مقطع پایین‌تر در دانشگاههای داخل کشور مجاز به ادامه تحصیل می‌باشند.

ماده9: آن دسته از فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه پزشکی که از دانشگاههای معتبر خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده‌آند، بر اساس تصمیم شورای عالی ارزشیابی در صورت لزوم نسبت به رفع کمبودهای درسی خود اقدام خواهند نمود. پرداخت هزینه‌های تحصیل دروس باقیمانده بر اساس مفاد ماده 7 بر عهده متقاضی است.

 ماده10 : شرایط انتقال دانشجویان بورسیه مقطع دکتری (Ph.D) شاغل به تحصیل در خارج از کشور ، متقاضی انتقال به داخل کشور به شرح ذیل می‌باشد:

1-10 حداقل 14 واحد درسی یا دو نیمسال تحصیلی در نظام سالانه را گذرانده باشند.

2-10 کسب حداقل نمرات آزمونهای زبان انگلیسی مطابق مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی

3-10  برنامه آموزشی دوره دکتری (Ph.D ) آنها در خارج دارای دو مرحله آموزشی (Course Work) و پژوهشی باشد.

4-10 اخذ پذیرش از دانشگاه مقصد بر عهده دانشجو است.

5-10 شهریه او توسط اداره بورسها پرداخت خواهد شد.

فصل سوم ـ نحوه انتقال

ماده11ـ درخواست انتقال به همراه مدارک لازم، باید حداقل سه ماه قبل از شروع نیمسال تحصیلی که داوطلب قصد انتقال دارد مستقیماٌ به معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال شود.

تبصره: فقط مدارک تحصیلی رسمی که به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل دانشجو رسیده باشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده 12: درخواست متقاضیان انتقال، در شورایی به نام شورای انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور که در حوزه معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی تشکیل می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به رشته تحصیلی، ظرفیت دانشگاههای علوم پزشکی و شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان ، تسبت به پذیرش یا رد درخواست آنان اقدام خواهد شد.

تبصره 1پذیرش قطعی متقاضیان پذیرفته شده در شورای انتقال منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان از سوی هیات مرکزی گزینش دانشجو است.

تبصره 2 درخواست انتقال رسیده برای هر سال تحصیلی صرفاٌ برای همان سال معتبر است.

تبصره 3:  متقاضیانی که تا تاریخ تسلیم تقاضا بیش از یکسال وقفه تحصیلی داشته باشند، دانشجو محسوب نمی‌شوند و به تقاضای اینگونه متقاضیان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  ترکیب شورای انتقال 

ماده13 ـ شورای انتقال متشکل از 9 نفر به شرح ذیل است:‌

1-13ـ  معاون آموزشی و امور دانشگاهی (رئیس شورا)

2-13 ـ رئیس مرکز امور دانشجویی (دبیر شورا)

3-13 ـ سرپرست اداره کل دانشجویان و دانش آموختگان داخل

4-13 ـ مسئول اداره بورسها و دانشجویان خارج

5-13ـ  3 نفر از معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی دارای هیات ممیزه به انتخاب معاون آموزشی و امور دانشگاهی

6-13 ـ یکی از دبیران شوراهای آموزش تخصصی به انتخاب معاون آموزشی و امور دانشگاهی

7-13 ـ یک عضو هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به انتخاب معاون آموزشی و امور دانشگاهی

 فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده14 ـ محل تحصیل دانشجوی انتقالی در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ، کارشناسی ارشد و دکترای عمومی ( پزشکی، دندانپزشکی ، داروسازی) با توجه به تناسب رشته تحصیلی ، توسط شورای انتقال تعیین می‌شود و شورا ضمن ابلاغ موافقت خود با انتقال ، باتوجه به شرایط تحصیلی ، نوع رشته وجود امکانات، میزان ظرفیت و تعداد سهمیه دانشجو را برای ثبت‌نام به دانشگاه مقصد معرفی می‌نماید.

تبصره: میزان ظرفیت پذیرش جهت انتقال ، دو درصد ظرفیت پذیرش در هر رشته هر دانشگاه می‌باشد. اگر متقاضی بیشتر از ظرفیت بود ملاک پذیرش میانگین نمرات امتحان کتبی پایان دوره متوسطه و میانگین دروس گذرانده شده در دانشگاه مبدا می باشد فرزندان اعضای هیات علمی در صورت موافقت دانشگاه مقصد اضافه بر ظرفیت پذیرش انتقال پذیرفته خواهند شد.

 ماده15 ـ تطبیق وضعیت دانشجو با برنامه‌های مصوب و آیین‌نامه‌های آموزشی و همچنین رعایت ضوابط اجرایی و شرایط فراغت از تحصیل دانشجو بر عهده دانشگاه مقصد است.

 ماده16 ـ میانگین کل نمرات دروس پدیرفته شده دانشجو در کارنامه وی ثبت و در ارزشیابی نهایی او مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 ماده17 ـ حداکثر مدت مجاز تحصیل برای پذیرفته شدگان دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ، دکترای عمومی ( پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) به ازاء‌هر 14 واحد درسی باقیمانده ، یک نیمسال تحصیلی است و برای دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری ( Ph.D) حداکثر طول مدت تحصیل تا زمان تدوین آیین‌نامه لازم به پیشنهاد شوراهای آموزش تخصصی مربوطه و تصویب در شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم‌پزشکی ، توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین می‌شود. ولی نباید از حداکثر مدت مجاز تحصیل در آیین‌نامه‌های آموزشی مربوط تجاوز کند.

 ماده18ـ چنانچه برخی از مواد این آیین‌نامه نیاز به دستورالعمل اجرایی داشته باشد، دستورالعمل مربوط توسط معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب در شورایعالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی ابلاغ می‌شود.

 ماده19 ـ این آیین‌نامه در 19 ماده و 18 تبصره در جلسه بیستم مورخ 25/8/81 شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی به تصیوب رسیده و جهت کلیه دانشجویانی که از نیمسال اول سال تحصیلی 83-1382 معادل سال 2004-2003 میلادی تحصیل خود را در دانشگاههای خارج از کشور آغاز خواهند نمود، لازم‌الاجرا می‌باشد و با ابلاغ این آیین‌نامه کلیه مصوبات و آیین‌نامه های مغایر قبلی برای مشمولین این آیین‌نامه ملغی می‌باشد. لازم به ذکر است دانشجویانی که قبل از سال تحصیلی 83-1382 در دانشگاههای خارج شروع به تحصیل نموده‌اند جهت انتقال به دانشگاههای داخل مشمول مفاد آیین‌نامه انتقال مصوب جلسه 299 مورخ 28/3/74 شورای عالی برنامه‌ریزی و اصلاحات مربوطه خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.