بایگانی برچسب: s

مراحل صدور و اخذ معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید ماده 119 قانون امور گمرکی

99/454357
1399/04/25

ناظرین، مدیران کل و مدیران و معاونین امور گمرکی محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی

با عنایت به نامه شماره 98/1249329 مورخ 98/09/26 با عنوان حوزه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر تشکیل جلسه مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای بررسی موضوع معافیت ازحقوق ورودی بند (غ) 119 ماده قانون امور گمرکی، نامه های صادره به شماره های 127428 مورخ 98/10/4 و 146990 مورخ 98/11/16 حوزه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری با عنوان معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ نامه شماره 60/54494 مورخ 99/2/28 رئیس محترم مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت ؛ رونوشت نامه شماره 60/65529 مورخ 99/3/12 معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان گمرک ایران و با توجه به ضرورت شفاف سازی و ضابطه مند نمودن مراحل صدور و اعمال مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی ، جلسه مشترکی در معاونت امور صنایع وزارت صمت با حضور گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید که ذیلاً مفاد صورتجلسه مذکور جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد:

1- ماشین آلات خط تولید در مراحل بهره برداری و پس از آن مشمول معافیت بند “غ” 119ماده قانون امورگمرکی می شود. لذا مفاد صورتجلسه مورخ 93/05/14 فیمابین گمرک و وزارت صمت (موضوع عدم صدور معافیت بعد از بهره برداری) که در محل معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار گردید و نامه شماره 53851 مورخ 93/05/18 مربوطه کان لم یکن تلقی و مصوبات این صورتجلسه جایگزین آن می گردد.

2- ماشین آلات خط تولید، تجهیزات اصلی و جانبی خط تولید، انواع قالب، ابزار آلات مخصوص و ملزومات سرمایه ای خط تولید با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی موضوع بند (غ) ماده 119 قانون امورگمرکی می باشند ؛ به عنوان مثال آجر نسوز برای راه اندازی کوره، قسمتی از خط تولید تلقی و مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی می گردد. بدیهی است صرفاً اجزاء و قطعات یدکی و مواد مصرفی ، مشمول معافیت نمی شوند . در صورت ابهام و تردید برای گمرکات اجرائی در تشخیص این بند، مرجع تشخیص و اعلام نظر نهایی ، وزارت صمت خواهد بود. ادامه‌ی خواندن

ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای خارج در رشته های پزشکی

DoctorNurse
با توجه به اینکه مدارک دانش آموختگان رشته های پزشکی خارج از کشور در این مرکز ارزشیابی می گردد، به پیوست 3 برگ فرم تقاضا نامه ارزشیابی که می بایستی توسط متقاضیان تکمیل گردد جهت اطلاع و ارسال به شعب امور دانشجویی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران ارسال می گردد.

لازم به ذکر است پس از ارائه مدارک در صفحه اول و تشکیل پرونده، مدارک تحصیلی در کمیسیون های مربوطه بر اساس رشته تحصیلی مطرح و نسبت به ارزشیابی مدارک طبق ضوابط شورای عالی ارزشیابی مدارک اقدام می گردد.

کاربرگه مشخصات فردی و تحصیلی

تقاضانامه

کاربرگه پایگاه اطلاعات پایان نامه های دانش آموختگان خارج از کشور

 

ارزشیابی مدارک تحصیلی کشورهای خارج در رشته های غیر پزشکی

student license

نظر به افزایش تعداد متقاضیان ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور و عدم آگاهی آنان از مدارک مورد نیاز برای ارزشیابی، کلیه نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدارک مورد نیاز برای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور را برای اطلاع عموم (کلیه دانش آموختگان و متقاضیان ارزشیابی مدارک تحصیلی به خصوص متقاضیان استفاده از معافیت از خدمت نظام وظیفه) به شرح زیر اعلام می نماید.
ضمناً برای آگاهی از اسامی دانشگاه های مورد تأیید، آشنایی با ضوابط و مقررات و اطلاع از مدارک مورد نیاز ارزشیابی هموطنان عزیز می توانند به کتاب “نظام ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور” در سایت این وزارت خانه مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز برای ارزشیابی:

 1. اصل دانشنامه (مدرک) و اصل ریز نمرات با مشخص بودن پایان دوره تحصیلات خارجی که صحت صدور حداقل یکی از این دو مدرک (دانشنامه و یا ریز نمرات) به تایید نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران و یا سرپرست دانشجویان در کشور مربوط رسیده باشد.
 2. روگرفت دو طرف مدارک یاد شده.
 3. اصل و روگرفت مدارک قبلی (دیپلم دبیرستان با مدرک دوره قبلی).
 4. یک نسخه از پایان نامه تحصیلی (رساله) برای درجاتی که با پژوهش همراه بوده است (کارشناسی ارشد و دکترا).
 5. روگرفت شناسنامه.
 6. دو قطعه عکس (4×3) برای هر دوره تحصیلی که در پشت آن مشخصات کامل ذکر شده باشد.
 7. اصل و روگرفت صفحات گذرنامه دوران تحصیل.
 8. تکمیل پرسشنامه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران برای مدرک دکترا و کارشناسی ارشد و روگرفت آن.
 9. خلاصه پایان نامه به زبان فارسی برای مدرک دکتری درپشت پرسشنامه یاد شده.
 10. ارائه فیش پرداخت هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی به حساب 90008 بانک ملی شعبه آموزش عالی.
 11. ضمناً جهت تحویل مدارک و ارزشنامه به غیر متقاضی ارائه اصل وکالت نامه الزامی است.
 12. سه برگ پرسشنامه برای ارزشیابی مدرک تحصیلی