بایگانی برچسب: s

جلوگیری از ورود کامیون های فاقد مجوز از اداره کل سازمان حمل و نقل به بندر شهید رجایی

بخشنامه اداره کل راهدای و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

64/12879
تاریخ 27/06/1395

انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل داخلی کالای بندرعباس
انجمن صنفی رانندگان وسائط نقلیه سنگین بندرعباس
دفتر نمایندگی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین الملی ایران – بندرعباس
موضوع : اطلاع رسانی لازم در خصوص ممانعت از ورود کامیونهای فاقد مجوز از این اداره کل جهت ورود به بندر شهید رجایی

با سلام

پیرو اطلاع رسانی قبلی در خصوص موضوع فوق الذکر با توجه به هماهنگی های به عمل آمده از تاریخ 95/7/15 از ورود کامیون های فاقد مجوز از این اداره کل به بندر شهید رجایی ممانعت می گردد.

لذا مقتضی است ضمن اعلام مراتب به شرکتهای حمل و نقل تحت پوشش و رانندگان محترم متن ذیل نیز از طریق نصب پارچه نویسی، بنر و نصب آن در محل های مناسب اطلاع رسانی گردد :

” بر اساس تصمیمات استانی از تاریخ 95/7/15 تنها کامیونهایی که دارای مجوز از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان می باشند، اجازه ورود به اماکن بندر شهید رجایی را خواهند داشت. لذا از ورود کلیه کامیونهای اعم از کامیون های حمل شهری، بین شهری و ترانزیتی که فاقد مجوز بوده به بندر شهید رجایی جلوگیری می گردد. “

علیرضا مجرد
مدیر کل

12879حل

تخفیف سود بازرگانی 69 قلم کالای وارداتی از بنادر استانهای جنوبی و آذربایجان شرقی برداشته شد + لیست اقلام

77060/ت52910ه مورخ 95/06/28 دانلود بخشنامه و لیست اقلام مشمول
هیات وزیران در جلسه 1395/6/21 به پیشنهاد شماره 60/247687 مورخ 1394/11/20 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
1- 69 قلم کالا به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است از تخفیف سود بازرگانی وارده از مناطق مرزی استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان موضوع تصمیم نامه شماره 85793/44492 مورخ 1389/4/22 مستثنی می شود.
2- این تصویب نامه یک ماه پس از تاریخ ابلاغ ، لازم الاجرا می باشد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور