بایگانی برچسب: s

قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

شماره 49609/258 13/7/1394

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره 57953/258 مورخ 30/8/1389 در مورد ابلاغ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اصلاحیه زیر در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود.

در ماده (9) قانون مذکور بعد از عبارت «معافیت های مالیاتی و عوارض» علامت «،» اضافه می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره91011 27/7/1394

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

پیرو ابلاغیه «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» به شماره 195602 مورخ 16/9/1389 به پیوست اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در ماده (9) قانون مزبور موضوع نامه شماره 49609/258 مورخ 13/7/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

ماده1ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و

اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

تبصره ـ شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسـسـات و نهادهای عمومی غیـردولتی باشد، مشـمول حـمایتهای ایـن قانون نیستند.

ماده2ـ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسؤولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود. دبیرخانه شورا مسؤول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذی ربط خواهدبود.

ماده3ـ حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از:

الف ـ معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال

ب ـ تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی

ج ـ اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری

د ـ اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون

هـ ـ ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری

و ـ تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهید امکان مشارکت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون

ماده4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاههای دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید.

تبصره1ـ ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند.

تبصره2ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده برعهده دارد.

ماده5 ـ به منظور کمک به تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود. منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع می باشد.

بانکها نیز می توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد (5%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.

تبصره1ـ حداقل پنج درصد (5%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوقهای غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص خواهد یافت.

تبصره2ـ سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می گردد.

تبصره3ـ اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده6 ـ کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به انجام رسانند.

ماده7ـ کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.

ماده8 ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.

ماده9ـ به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

ماده10ـ هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می گردد.

ماده11ـ کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می شود.

الف ـ در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می شوند.

ب ـ در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه ها منع می شوند.

ج ـ در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می شوند.

د ـ در صورت برخورداری از پوشش بیمه ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ای دریافتی محکوم می شوند.

ماده12ـ گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یک بار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

ماده13ـ آئین نامه های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

معرفی شش شرکت مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی

71192/111
گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی )

موضوع: معرفی شش شرکت ( بشرح جدول پیوست)، مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی ماده 18 دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

باسلام و احترام
بپیوست تصویر نامه شماره 2224/94/ص- 14/04/94 معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی شرکتهای مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده دربند 1ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام می دارد: تعداد شش شرکت (مطابق جدول بشرح ذیل ) که شرکتهای تولیدی صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری و شرکتهای بازرگانی با رعایت بخشنامه های مربوطه علی الخصوص ردیف 27 و ردیف 147سال 92 موضوع لزوم اخذ یک برابر ضمانتنامه بانکی ، مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف بمدت یکسال از تاریخ صدور نامه صدرالذکر می باشند..خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شرکتهای مذکور، موارد را سریعاً به این دفتر اعلام نمایند.

ردیف نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء
1 شیمی درسلف تولیدی 14/04/95
2 زنجان شیمی تولیدی 14/04/95
3 زرین روغن تولیدی 14/04/95
4 رادمهرشیمی جهان تولیدی 14/04/95
5 روغن موتور پردیس تولیدی 14/04/95
6 شرکت بازرگانی پارس مرمر بازرگانی 14/04/95

شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی تسهیلات صادرات مشتقات نفتی

دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در اجرای ماده ۱۸ دستورالعمل پیش گیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و رویه اجرایی مصوب ذی‌ربط و همچنین در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رویکرد دولت تدبیر و امید مبنی بر «پرهیز از خام‌فروشی»، «اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا» و « تسهیل صادرات » اعلام می‌کند.

اعطای تسهیلات صادراتی به کلیه اشخاص حقوقی (بازرگانی/تولیدی)متقاضی و فعال در امر صادرات محصولات و مشتقات نفتی منوط به احراز شرایط و ارائه مستندات ذیل بدون هیچگونه محدودیتی انجام می‌پذیرد:

الف) شرکت‌های تولیدی:

1. درخواست کتبی استفاده از تسهیلات صادراتی توسط اشخاص حقوقی.
2. ارائه‌ گواهی استاندارد ملی برای محصولاتی که تابع استاندارد اجباری هستند و انجام ‌استانداردسازی(کدگذاری) سایر ‌محصولات (مختص شرکت‌های تولیدی).
3. تصویربرابر‌اصل شده شناسنامه‌( تمام صفحات)‌وکارت‌ملی‌مدیرعامل،‌اعضای هیأت مدیره و‌بازرسین شرکت‌(پشت و‌رو).
4. تصویر برابر اصل شده کارت بازرگانی شرکت (مدیرعامل).
5. . تصویر برابر اصل شده آگهی تأسیس (مندرج در روزنامه رسمی).
6. تصویر برابر اصل شده آخرین آگهی تغییرات حقوقی شرکت مندرج در روزنامه رسمی.
7. تصویر برابر اصل شده آخرین پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی (اصلاحی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت).
8. تصویر برابر اصل شده اساسنامه شرکت ( تمام صفحات).
9. ارائه تصویر برابر اصل شده سه مورد اظهارنامه صادراتی به میزان هر مرحله حداقل 100 تن به نام واحد تولیدی متقاضی اعطای تسهیلات صادراتی (طی یک سال فعالیت تولیدی از زمان صدور پروانه بهره برداری).
10. ارائه تصویر برابر اصل شده یک مورد اظهارنامه صادراتی به میزان حداقل 100 تن به نام واحد تولیدی متقاضی اعطای تسهیلات صادراتی (طی سه سال فعالیت تولید از زمان صدور پروانه بهره برداری).
11. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره.
12. تصویر مفاصا حساب مالیاتی ( 2 سال اخیر).
13. تصویر قبوض برق واحد تولیدی (مربوط به 4 دوره اخیر).
14. تصویر قبوض آب واحد تولیدی (مربوط به 4 دوره اخیر).
15. تصویر قبوض گاز واحد تولیدی (مربوط به 4 دوره اخیر).
16. تصویر برابر اصل شده لیست بیمه کارکنان (مربوط به 3 ماه اخیر).
17. با توجه به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، یک نسخه از گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت پس از تأیید حسابرس رسمی.

ب)شرکت‌های بازرگانی:

1. درخواست کتبی استفاده از تسهیلات صادراتی توسط اشخاص حقوقی.
2. تصویر‌برابر اصل شده شناسنامه‌(تمام صفحات)‌و کارت ملی‌ مدیرعامل،‌ اعضای هیأت مدیره‌ و‌ بازرسین شرکت‌ (پشت‌ و ‌رو).
3. تصویر برابر اصل شده کارت بازرگانی شرکت (مدیرعامل).
4. تصویر برابر اصل شده آگهی تأسیس (مندرج در روزنامه رسمی).
5. تصویر برابر اصل شده آخرین آگهی تغییرات حقوقی شرکت مندرج در روزنامه رسمی.
6. تصویر برابر اصل شده اساسنامه شرکت (تمام صفحات).
7. تصویر برابر اصل شده پنج مورد اظهارنامه صادراتی به میزان هر مرحله حداقل 200تن به نام شرکت بازرگانی متقاضی اعطای تسهیلات صادراتی (طی 2 سال فعالیت صادراتی مرتبط).
8. تصویر برابر اصل شده دو مورد اظهارنامه صادراتی به میزان هر مرحله حداقل 200تن به نام شرکت بازرگانی متقاضی اعطای تسهیلات صادراتی (طی 4 سال فعالیت صادراتی مرتبط).
9. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره.
10. تصویر مفاصا حساب مالیاتی ( 2 سال اخیر).
11. تصویر قبوض برق دفتر مرکزی(مربوط به 4 دوره اخیر).
12. تصویر قبوض آب دفتر مرکزی(مربوط به 4 دوره اخیر).
13. تصویر قبوض گازدفتر مرکزی (مربوط به 4 دوره اخیر).
14. تصویر برابر اصل شده لیست بیمه کارکنان ( مربوط به 3 ماه اخیر).
15. با توجه به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، یک نسخه از گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت پس از تأیید حسابرس رسمی.

با عنایت به اینکه مجوزهای مربوطه دارای اعتبار یکساله است، لذا متقاضیان تمدید مجوزهای مذبور باید حداقل 45 روز قبل از اتمام دوره مجوز (تسهیلات صادراتی) دارای شرایط مذکور بوده و نسبت به تحویل مدارک ذیل به دبیرخانه‌ی ستاد اقدام نمایند:

1. خاتمه استانداردسازی(کدگذاری) محصولات (ویژه‌‌ی واحدهای تولیدی).
2. کپی برابر با اصل آخرین پروانه بهره برداری اصلاح شده (ویژه‌‌ی واحدهای تولیدی).
3. کپی برابر با اصل آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره (مندرج در روزنامه رسمی).
4. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه اعضای جدید هیئت مدیره.
5. تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی اعضای جدیدهیئت مدیره.
6. ارائه مفاصا حساب مالیاتی یک سال اخیر.
7. کپی برابر با اصل شده اظهارنامه‌های صادراتی، مربوط به دوره مجوز تسهیلات صادراتی.
8. تصویر برابر با اصل شده آخرین لیست بیمه کارکنان شرکت.
9. با توجه به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، یک نسخه از گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت پس از تأیید حسابرس رسمی.

لغو تسهیلات صادراتی 4 شرکت صادر کننده فرآورده های نفتی

61762/94

گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی )

موضوع: ضوابط صدور فرآورده های نفتی در خصوص شرکتهای موصوف بشرح جدول ذیل :

باسلام و احترام
بپیوست تصویر اعلام جرم و نامه های گمرکات ذیربط در خصوص شرکت های موصوف بشرح جدول ذیل ارسال و اعلام میداردتا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکتهای مذکور صرفا پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر میباشد.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

نام شرکت مرجع اعلام کننده شماره نامه
مهراندیش هیوا گمرک شهید رجایی بندرعباس 25109/28/165 – 94
شرکت صنعتی سامان تجارت تاپ گمرک خراسان جنوبی –بیرجند 2967- سال94
پتروشیمی ارمغان فریمان گمرک خراسان جنوبی –بیرجند 1939- 1937 – سال 94
کیمیا رزین اراک مرکز جرایم سازمان یافته 34151-سال 94
روغن سازان نوین هرمزگان گمرک خراسان جنوبی –بیرجند 2027- سال93
34151-1
34151-2
34151-3

شرایط لازم توسط بانک مرکزی برای تبدیل ریال به ارز دریافتی تولیدکنندگان برق

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۷۶۹
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۲۳
ارزی دریافتی تولیدکنندگان برق بخش خصوصی در مواردی که قرارداد خرید به صورت ریالی منعقد میگردد وزارت نیرو ـ وزارت تصویبنامه در خصوص ایجاد شرایط لازم توسط بانک مرکزی برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی به منظور بازپرداخت تسهیلات
امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲۳/۱/۱۳۹۴ هـ۵۱۷۰۹ت/۵۳۵۹شماره
تصویبنامه در خصوص ایجاد شرایط لازم توسط بانک مرکزی برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی به منظور بازپرداخت تسهیلات
ارزی دریافتی تولیدکنندگان برق بخش خصوصی در مواردی که قرارداد خرید به صورت ریالی منعقد میگردد
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ صندوق توسعه ملی وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۵۰۴۱۲/۹۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و
هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی این تولیدکنندگان از منابع صندوق توسعه ملی٬ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولیدکنندگان بخش خصوصی برق و وزارت نیرو و شرکتهای تابعه به صورت ریالی منعقد گردد٬ به منظور
درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یادشده طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور٬ شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ
رسمی (مبادله ای) مورد معامله را فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط٬ معادل ارزی آن را (به دلار آمریکا) به حساب صندوق
توسعه ملی نزد خود منظور نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

میزان معادل سازی با تعداد گواهی اسقاط خودرو

تصویب نامه در خصوص تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی
شماره۱۵۲۹۴۸/ت۵۱۶۳۴هـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳
تصویب نامه در خصوص تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۵۲۳۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت موظف است جهت تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی از بابت عدم امکان استفاده گواهی های اسقاط خودروهای فرسوده موضوع ماده (۵) آیین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۵۷۲/ت۴۲۵۹۶ک مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ مربوط به سال های گذشته که تاکنون به صورت تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی واردات قطعات خودرو کارسازی و استفاده نگردیده اند، مبالغ مذکور را از محل وجوه دریافتی از واردکنندگان خودرو که در حساب واسط آن ستاد موجود یا از حساب واسط به خزانه کل کشور واریز گردیده است، دقیقاً به میزان ارزش گواهی در زمان انجام عملیات اسقاط، محاسبه و پرداخت نماید.
۲ـ در صورت اسقاط خودروهای فرسوده با کاربری های جدول زیر توسط واردکنندگان به تناسب میزان مصرف سوخت مصوب موضوع جزء (د) بند (۳) تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۶۶۵۳/ت۴۹۲۰۸هـ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲، تعداد اسقاط انجام شده به شرح جدول زیر با گواهی اسقاط معادل سازی می گردد:
میزان معادل سازی با تعداد گواهی اسقاط
 

نوع کاربری تاکسی ون نوع۱M مینی بوسو ون نوع ۲M اتوبوس وانت
(یک تن و پایین تر)
وانت
(بالاتر از یک تن)
کامیونت
(۲ تا ۶ تن)
کامیون سبک
(۶ تا ۱۰ تن)
کامیون متوسط (۱۰ تا ۲۶ تن) کامیون سنگین (۲۶تن و بالاتر) کامیون کشنده
تعداد معادل ۲ ۳ ۴ ۱۲ ۱ ۲ ۳ ۵ ۱۰ ۱۲ ۱۴

 
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی

۲۰- فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (دولتی و خصوصی )، فاینانس غیر خود گردان ، بانک توسعه و تجارت (اکو)، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی
۲۰-۱ – فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی (دولتی و خصوصی ) و بانک توسعه و تجارت (اکو ) به نرخ مبادله ای بلامانع است.
۲۰-۲ – فروش ارز جهت پرداخت اقساط اعتبارات اسنادی فاینانس غیر خودگردان به نرخ مبادله ای بلامانع می باشد.
تبصره – فروش ارز جهت پرداخت اقساط اعتبارات اسنادی فاینانس خود گردان مقدور نبوده و وجه اقساط مربوطه می بایست از محل ارز متقاضی تأمین گردد.
۲۰-۳ – فروش و انتقال ارز بابت بازپرداخت اصل و سود وامهای دریافتی (شامل وامهای بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی ) با تایید ساز مان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نرخ مبادله ای بلامانع است.