بایگانی برچسب: s

میزان حق خواب کامیون های خارجی و ایرانی

شماره : 170/3/5551
تاریخ 1397/1/20
پیرو بخشنامه شماره 170.3.6769 مورخ 1395.12.08 و با اختیار حاصله از مصوبه یکصدو شصت و پنجمین اجلاس شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و در راستای کاهش زمان تخلیه و بارگیری وسائط نقلیه و جلوگیری از توقف بی مورد در مبادی و مقاصد و مرزهای کشور در صورتی که توافق مشخصی بین صاحب کالا و شرکت حمل و نقل بین المللی برای پرداخت حق توقف کامیونها در قرارداد فی مابین پیش بینی نگردیده باشد، حق توقف متعلقه به کامیونهای داخلی و خارجی که از تاریخ 1397.2.1 قابل اجراء خواهد بود. جهت بهره برداری ایفاد می گردد:
الف: کامیونهای حامل محمولات صادراتی، وارداتی و ترانزیتی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران:
*زمان مجاز بارگیری و انجام تشریفات گمرکی و صدور اسناد آن جهت محمولات صادراتی، سه روزکاری و برای تخلیه محمولات وارداتی و ترانزیتی دو روز کاری تعیین و مازاد بر آن برای کامیونهای چادری، بلدار، کفی کانتینربر، تانکر، بونکر و سواری‌بر روزانه دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال (2.850.000 ریال)، کامیونهای حامل بار از و به مقصد کشورهای اروپایی روزانه سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال (3.450.000 ریال) محاسبه و در صورتی که زمان توقف بیش از 5 روز باشد (از زمان مجاز تعیین شده) 15 درصد به حق توقف فوق اضافه می گردد. ادامه‌ی خواندن

دیسپاچ |Dispatch

پاداش مربوط به تخلیه و بارگیری قبل از انقضای موعد مقرر، معمولاً چون بر طبق شرایط کشتی‌های اجاره‌ای برای تخلیه و بارگیری حد نصابی خاص پیش‌بینی شده است لذا چنانچه عملیات تخلیه و بارگیری قبل از موعد مقرر در قرارداد انجام گیرد زمان تسریع به عنوان پاداش به چارتر پرداخت خواهد شد و اصطلاحاً Dispatch نامیده می‌شود. دیسپاچ نقطه مقابل دموراژ می باشد.
Laydays Laytime Demurrage

دموراژ | Demurrage

دموراژ به انگلیسی ( Demurrage) برای اولین بار برای کرایه معطلی کشتی استفاده می شد اما در جاهای مختلفی همچون دموراژ کانتینر از این واژه استفاده می شود.
دموراژ نقطه مقابل دیسپاچ است بدین معنی که چنان چه حد نصاب بارگیری و تخلیه کمتر از میزان پیش‌بینی شده در قرارداد ( laytime) باشد زمان معطلی بعنوان جریمه از طرف صاحب کالا پرداخت خواهد شد که اصطلاحاً دموراژ نامیده می‌شود.

Laytime و Laydays چیست ؟

در حمل و نقل تجاری به مدت زمان مجازی گفته می شود که برای تخلیه یا بارگیری کشتی اجاره شده در نظر گرفته شده است و اگر عملیات در این زمان به پایان نرسد هزینه دموراژ ( هزینه معطلی ) اخذ می شود.

اگر تمام زمان Laytime مورد نیاز نباشد و یا دربست کننده کننده ( چارتر) بتواند بار را قبل از موعد مقرر و به اتمام رسیدن زمان تخلیه یا بارگیری کند صاحب کشتی می بایستی به چارتر دیسپاچ و یا پاداش پرداخت کند.

Laydays Laytime Demurrageبعضی وقتها به اشتباه Laytime و Laydays را یکی می دانند. در صورتی که Laydays مدت زمانی است که می بایستی کشتی خود را برای چاتر حاضر سازد. اگر کشتی قبل از زمان Laydays حاضر شود چارتر تعهد برای بارگیری ندارد چون هنوز مقدمات بارگیری را آماده نکرده است و اگر کشتی بعد از Laydays به دست چارتر برسد قرارداد لغو شده می باشد
 

جدول تعرفه های دموراژ کانتینر | دیرکرد و حق توقف و نرخ سپرده

 

تعرفه دیرکرد عودت کانتینرهای DC و HC در بازه زمانی :

کانتینر ۲۰ فوت  ۱۰ روز اول ۱۱-۲۰ روز ۲۱-۳۰ روز از ۳۱ روز و بیشتر
سال ۹۲        
سال ۹۳ ۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
 سال ۹۴        
کانتینر ۴۰ فوت ۱۰ روز اول ۱۱-۲۰ روز ۲۱-۳۰ روز از ۳۱ روز و بیشتر
سال ۹۲  ۰      
سال ۹۳  ۰ ۲۵۰,۰۰۰  ۳۵۰,۰۰۰  ۶۰۰,۰۰۰ 
 سال ۹۴        

 ۲- تعرفه دیرکرد عودت کانتینرهای خاص FR , OT در بازه زمانی :

کانتینر ۲۰ فوت ۱۰ روز اول ۱۱-۲۰ روز ۲۱-۳۰ روز از ۳۱ روز و بیشتر
سال ۹۲  ۰      
سال ۹۳  ۰ ۲۶۰,۰۰۰  ۳۸۰,۰۰۰  ۶۴۰,۰۰۰ 
 سال ۹۴        

 

کانتینر ۴۰ فوت ۱۰ روز اول ۱۱-۲۰ روز ۲۱-۳۰ روز از ۳۱ روز و بیشتر
سال ۹۲  ۰      
سال ۹۳  ۰ ۵۰۰,۰۰۰  ۷۰۰,۰۰۰  ۱,۲۰۰,۰۰۰ 
 سال ۹۴        

 ۳- تعرفه دیرکرد عودت کانتینرهای یخچالی در بازه زمانی :

کانتینر ۲۰ فوت ۴ روز اول ۵-۱۴ روز ۱۵-۲۴ روز از ۲۵ روز و بیشتر
سال ۹۲  ۰      
سال ۹۳  ۰ ۳۹۰,۰۰۰  ۵۷۰,۰۰۰  ۹۶۰,۰۰۰ 
 سال ۹۴        

 

کانتینر ۴۰ فوت ۴ روز اول ۵-۱۴ روز ۱۵-۲۴ روز از ۲۵ روز و بیشتر
سال ۹۲  ۰      
سال ۹۳  ۰ ۷۵۰,۰۰۰  ۱,۰۵۰,۰۰۰  ۱,۸۰۰,۰۰۰ 
 سال ۹۴        

 ۴- وجوه سپرده ( اسناد تضامنی چک / سفته ) برگشت سالم کانتینر غیر نقدی :

مبالغ بر حسب ریال می باشد کانتینر معمولی DC و HC کانتینر خاص FR , OT یخچالی
۲۰ فوت ۴۰ فوت ۲۰ فوت ۴۰ فوت ۲۰ فوت ۴۰ فوت
سال ۹۲
سال ۹۳ ۱۰۰ میلیون ۲۰۰ میلیون ۲۰۰ میلیون ۴۰۰ میلیون ۳۰۰ میلیون ۶۰۰ میلیون
سال ۹۴

توضیحات : 

  •  در صورت افزایش مدت معافیت، تعرفه فوق تابع توافق خاص می باشد. اما به طور کلی بازه های زمانی تغییر نمی یابد.
  •  کانتینرهای معمولی شمامل کانتینرهای DC , HC در هر سایزی می باشد.
  • مانده وجوه سپرده نقدی حداکثر ظرف مدت سه روز کاری می بایستی به صاحبان کالا مسترد گردد.
  • مبنای شروع محاسبه هزینه دیرکرد کانتینرهای ورودی به کشور، روز خاتمه عملیات تخلیه کانتینرها از کشتی در بنادر می باشد.
  • پایان محاسبه حق توقف کانتینرهای صادراتی روز ارائه دستور حمل به خط کشتیرانی خواهد بود.
  • شروع تاریخ اجرای هزینه دیرکرد کانتینر صادراتی روز واگذاری آن از طرف خط کشتیرانی خواهد بود.
  • کانتینر ویژه محمولات خصا مانند ایزوتانک و Bitutainer تابع توافقات خاص و خارج از شمول تعرفه ای می باشد.

محاسبه آنلاین هزینه های اخذ ترخیصیه و حق توقف کانتینر

بازرگانان و ترخیص کاران عزیز می توانید با تکمیل گزینه زیر از میزان هزینه های ترخیصیه و دموراژ کانتینر خود اطلاع یابند. ما در آینده ای نزدیک این محاسبه ها را برای کانتینرهای یخچالی و غیر استاندارد نیز در نظر خواهیم گرفت.
[jazzy form=”delivery order”]