برچسب: صادرات به عراق

  • صادرات گوشت مرغ به کشور عراق

    95/45/63883 1395/09/23 : شماره: تاریخ: پیوست: سازمان دامپزشکی کشور وزارت جهاد کشاورزی مدیرکل محترم دامپزشکی استان ……….. موضوع نامه: “صادرات گوشت مرغ به کشور عراق ” با سالم و احترام ، پیرو نامه شماره  95/45/61301 مورخ 95/09/07 نظر به اینکه دامپزشکی کشور عراق واردات گوشت مرغ کشتار شده بعد از مورخ 24 آبان ماه 1395…

  • تجارت با عراق | قوانین سرمایه گذاری در کشور عراق

    فصل اول ماده ۱ کلمات ذیل به معنی ا.مجلس:مجلس وزرا ب.هیأت ملی سرمیه گذاری :هیأت تشکیل شده براساس قانون و مسؤلیت آن برنامه ریزی ملی سرمایه گذاری ج.هیأت اقلیمی: هیأت سرمایه گذاری اقلیمی د.هیأت استان: هیأت غیر منظم در اقلیم ها مسؤل برنامه ریزی استان هـ.هیأت: هیأت ملی .هیأت اقلیمی .هیأت استان . و.رئیس: رئیس…

  • تجارت با عراق – توزیع مستقیم و فروشگاهی

    یکی از بهترین راه های فروش در عراق، توزیع مستقیم و فروشگاهی است شرکت فروشگاه های زنجیره ای عراق بعنوان یکی از شرکتهای اصلی وزارت تجارت عراق، مسئول توزیع کالا میان مردم بوده و سعی در کاهش قیمت برای مصرف کننده داشته است این شرکت در سال ۱۹۸۱ تاسیس و در سال ۱۹۸۲ شروع بکار…