بایگانی برچسب: s

مراحل صدور و اخذ معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید ماده 119 قانون امور گمرکی

99/454357
1399/04/25

ناظرین، مدیران کل و مدیران و معاونین امور گمرکی محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی

با عنایت به نامه شماره 98/1249329 مورخ 98/09/26 با عنوان حوزه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر تشکیل جلسه مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای بررسی موضوع معافیت ازحقوق ورودی بند (غ) 119 ماده قانون امور گمرکی، نامه های صادره به شماره های 127428 مورخ 98/10/4 و 146990 مورخ 98/11/16 حوزه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری با عنوان معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ نامه شماره 60/54494 مورخ 99/2/28 رئیس محترم مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت ؛ رونوشت نامه شماره 60/65529 مورخ 99/3/12 معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان گمرک ایران و با توجه به ضرورت شفاف سازی و ضابطه مند نمودن مراحل صدور و اعمال مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی ، جلسه مشترکی در معاونت امور صنایع وزارت صمت با حضور گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید که ذیلاً مفاد صورتجلسه مذکور جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد:

1- ماشین آلات خط تولید در مراحل بهره برداری و پس از آن مشمول معافیت بند “غ” 119ماده قانون امورگمرکی می شود. لذا مفاد صورتجلسه مورخ 93/05/14 فیمابین گمرک و وزارت صمت (موضوع عدم صدور معافیت بعد از بهره برداری) که در محل معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار گردید و نامه شماره 53851 مورخ 93/05/18 مربوطه کان لم یکن تلقی و مصوبات این صورتجلسه جایگزین آن می گردد.

2- ماشین آلات خط تولید، تجهیزات اصلی و جانبی خط تولید، انواع قالب، ابزار آلات مخصوص و ملزومات سرمایه ای خط تولید با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی موضوع بند (غ) ماده 119 قانون امورگمرکی می باشند ؛ به عنوان مثال آجر نسوز برای راه اندازی کوره، قسمتی از خط تولید تلقی و مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی می گردد. بدیهی است صرفاً اجزاء و قطعات یدکی و مواد مصرفی ، مشمول معافیت نمی شوند . در صورت ابهام و تردید برای گمرکات اجرائی در تشخیص این بند، مرجع تشخیص و اعلام نظر نهایی ، وزارت صمت خواهد بود. ادامه‌ی خواندن

واریز مابه التفاوت ریالی نرخ ارز برای کلیه واردکنندگان کالا با نرخ ارز مرجع

شماره 61129/ت55056هـ
تاریخ : 97.05.10
 
هیأت وزیران در جلسه 7 /5 /1397 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1 – کلیه واردکنندگانی که در اجرای تصویب ‌نامه شماره 134268 /ت47898هـ مورخ 8 /7 /1391 و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ 14 /7 /1391 (موضوع بخشنامه شماره 182643 /91 مورخ 14 /7 /1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت ‌گذاری شده و در شبکه غیررسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف ‌کنندگان و تولید‌کنندگان، مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ مبادله ای زمان ترخیص (1) را به حسابی که خزانه‌ داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق مواد (10) و (11) قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 1367 – با آنها رفتار خواهد شد. ادامه‌ی خواندن

واردات بدون انتقال ارز مواد اولیه قطعات خط تولید تا سقف 300 میلیون دلار

141735/ت56167ه
1397/10/25
هیئت وزیران در جلسه 19 /10 /1397 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف سیصد میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز برای تسهیل در فرآیند تولید داخلی تا پایان 1398 با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت ترخیص کالا مجاز است. ادامه‌ی خواندن

معافیت واحدهای تولید دارای پروانه بهره برداری و ماشین آلات خط تولید از پرداخت 4 درصد مالیات علی الحساب

شماره 64/97/241319 ( بخشنامه 64 سال 97 گمرک ایران)
تاریخ : 1397/03/02
گمرکات اجرایی
به پیوست تصویر نامه شماره 200/2724 مورخ 97/2/22 و نامه 230/47121 مورخ 95/12/4 و نامه 200/20228 مورخ 96/11/18 و ص/230/22337 مورخ 96/12/15 سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و اعلام می دارد با توجه به مفاد نامه های مذکور و همچنین لحاظ مفاد بخشنامه 95-191 واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خط تولید واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارتخانه های ذیربط، از پرداخت 4 درصد علی الحساب واردات قطعی موضوع بخشنامه مذکور معاف می باشند.
خواهشمند است دستور فرمائید در هر مورد بررسی و در صورت ارائه پروانه بهره برداری و یا جواز تاسیس ( صرفا جهت ماشین آلات خط تولید) نسبت به حذف سیستمی اخذ مالیات مذکور با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. ادامه‌ی خواندن

تعرفه گمرکی ماشین آلات و دستگاه برای آسیاب کردن

کالای مورد اختلاف عبارتست از ۱۲۹ نگله ماشین آلات و دستگاه برای آسیاب کردن که طی اظهارنامه کوتاژ ۱۰۰۷۲۳۱-۲۰/۵/۸۲ ذیل ردیف ۸۴۳۷۸۰ تعرفه به گمرک شهریار اظهارو گمرک مربوطه قسمتی از کالا را ذیل ردیف ۸۴۲۱۳۹ تعرفه طبقه بندی وحسب اعتراض ذینفع مراتب را از دفترتعرفه استعلام میماید.

رای شماره ۵۸۱۸۴/۹۴۲۱-۱۱/۸/۸۲ کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی:باتوجه به محتویات پرونده، گزارش گمرک ایران و مدافعات صاحب کالا ، دستگاه تفکیک آرد و هوا مربوط به ماشین آلات خط تولید آرد سازی را ذیل ردیف ۸۴۳۷۸۰ تعرفه طبقه بندی مینماید این رای قابل تجدیدنظراست.

تعرفه گمرکی ماشین پرداخت رویه چرم

کالای مورد اختلاف عبارت از ۱۲نگله ماشین پرداخت رویه چرم را طی اظهارنامه کوتاژ ۱۰۰۱۷۷۷ مورخ سال ۸۲ ذیل شماره ۸۴۵۱۸۰ تعرفه به گمرک شهریار اظهار و گمرک مربوطه کالا را ذیل شماره ۸۴۵۳۱۰ تعرفه طبقه بندی نمود. بدنبال اعتراض صاحب کالا پرونده به دفتر تعرفه ارسال شد.

رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۸۳۷۵/۸۴۷۱ مورخ ۲۸/۱۰/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده ، گزارش گمرک ایران مدافعات وکیل صاحب کالا کمیسیون کالای مورد اختلاف (دستگاه پرداخت سطح چرم مصنوعی) را ذیل ردیف ۸۴۵۱۸۰ تعرفه طبقه بندی مینماید. این رأی قابل تجدیدنظراست.

تعرفه گمرکی دستگاه تولید پوشک

کالای مورداختلاف عبارتست از تعداد ۹نگله دستگاه تولید پوشک که طی اظهارنامه کوتاژ ۶۰۳۹۴۰۸-۱۵/۸/۸۲ ذیل ردیف ۸۴۴۱۴۰ تعرفه به گمرک شهیدرجائی بندرعباس اظهار و گمرک مذکور کالا را ذیل ردیف ۸۴۷۹۸۹ تعرفه طبقه بندی و بدنبال اعتراض ذینفع مراتب را از دفترتعرفه استعلام مینماید.

رأی شماره ۵۸۵۳۵/۸۴۹۷-۱۹/۱۲/۸۲ کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی: باتوجه به محتویات پرونده و مدافعات صاحب کالا، کالای مورد اختلاف را ذیل ردیف ۸۴۷۹۸۹ تعرفه طبقه بندی مینماید. رأی قابل تجدیدنظر است.

تعرفه گمرکی دستگاه روبات صنعتی جهت برش اجسام

شماره کلاسه : ۷۲۴/۳۰۵۴/۲/۲۴ شماره تعرفه طبق رای : ۸۴۷۹۵۰
کالای مورد استعلام دستگاه واترجت با فشار آب همراه با روبات مربوطه که ذیل شماره ۳۰/۸۴۲۴ تعرفه طبقه بندی گردید متقاضی وفق بند ب ماده بند ب ماده ۳۰۵ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی امور گمرکی تقاضای صدور رای از جانب کمیسون حل اختلاف را نمود . رای کمیسیون :‌طی رای شماره ۵۴۱۴۵/۸۶۲۰ – ۵/۶/۷۹ کمیسیون با توجه به محتویات پرونده گزارش گمرک ایران و اظهارات ذینفع کالا را دستگاه رویات صنعتی جهت برش اجسام از طریق فشار بسیار زیاد آب ذیل شماره تعرفه طبقه بندی مینماید این رای مشورتی است .

تعرفه گمرکی ماشین آلات خط تولید سیگار

کالای مورداختلاف عبارتست از ۱۶نگله از ماشین آلات خط تولید سیگار که طی اظهارنامه کوتاژ۳۰۰۷۲۲۵ مورخ ۸۲ ذیل ردیف ۸۴۷۸۱۰ و ۸۰/۸۵۱۱ تعرفه به گمرک غرب تهران اظهار و گمرک مذکور کالا را ذیل شماره ۸۴۲۲۴۰ تعرفه طبقه بندی و بدنبال اعتراض ذینفع مراتب را از اداره تعرفه استعلام می نماید.

رأی شماره ۵۸۴۵۶/۸۴۸۴-۲۵/۱۱/۸۲ کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی: باتوجه به محتویات پرونده، گزارش گمرک ایران،‌مدافعات وکیل صاحب کالا، کالا را ذیل ردیف ۸۴۲۲۴۰ تعرفه طبقه بندی و آن را مشمول پرداخت جریمه نمیداند. این رأی قابل تجدیدنظراست.

تعرفه گمرکی ماشین آلات کار روی مواد پلاستیکی

کالای مورداختلاف عبارتنداز ۱۸نگله ماشین آلات کار روی مواد پلاستیکی که طی اظهارنامه کوتاژ۴۰۰۷۳۴۱ مورخ ۱/۳/۸۰ ذیل شماره‌های خاص به تفکیک تعرفه به گمرک شهیدرجائی بندرعباس اظهار و اداره کل بازبینی کالا را ذیل شماره ۸۴۷۷۱۰ تعرفه طبقه بندی نمود بدنبال اعتراض ذینفع مراتب از دفتر تعرفه استعلام شد.

رأی کمیسون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۸۵۴۶/۸۴۹۹ مورخ ۲۳/۱۲/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده به گزارش گمرک ایران، مدافعات صاحب کالا، کمیسیون کالای مورد اختلاف (ماشین آلات شامل دیش مخلوط کن، الکسترودر،‌سیستم خنک کن ، فلس کن و خردکننده) را ذیل ردیف ۸۴۷۷۲۰ تعرفه طبقه بندی و آن را مشمول پرداخت جریمه نمیداند آن رأی قابل تجدیدنظر است.