بایگانی برچسب: s

واردات ماشین آلات مستعمل چاپ

شماره : 60/242747
تاریخ 1396/11/01
روسای محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت کلیه استانها و جنوب کرمان
موضوع : واردات ماشین آلات چاپ
باسالم ،
بدینوسیله به اطلاع می رساند که مجوز ورود ماشین آلات مستعمل چاپ برای دارندگان مجوزهای صنعتی، صنفی و تولیدی که از دستگاه های ذیربط مجوز دارند، از طریق درخواست متقاضی در سامانه بهین یاب و بررسی توسط عوامل اجرائی در سایت هماهنگ امکانپذیر است ، ارائه این مجوز برای بازرگانان
نیز از طریق صلح نامه با تولید کننده با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکانپذیر می باشد .
برای معافیت گمرکی ماشین آلات مستعمل چاپ واحدهای تولیدی فاقد مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، مقرر است، پس از درخواست متقاضی در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به بررسی اولیه درخواست و تطبیق آن با مجوز های صادرشده از سوی وزارت موصوف اقدام ، و مراحل بعدی
جهت صدور معافیت با رعایت تشریفات و دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت متبوع انجام شود.
خواهشمند است مراتب به شرح فوق الذکر مدنظر قرار گرفته و اقدام لازم معمول گردد
دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران

لزوم اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت ورود ماشین آلات چاپ مستعمل

بسمه تعالی
۲۵۲۵۵/۲۶۰۱۱۶/۱۰۹/۱۶۱/۷۳/۵۶
۱۷/۰۲/۱۳۹۱
به :گمرک …….
از :دفتر واردات
باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره ۲۶۲۲۰۰/۶۰ مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت ورود ماشین آلات چاپ و سایر دستگاههای مرتبط با فعالیت صنعت چاپ از محل بند ۲ ماده ۴۲ آ.ا.ق.م.ص.و ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به مورد با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.
فرود عسگری
مدیر کل دفتر واردات