ماینر

دستورالعمل اجرایی خوداظهاری دارندگان دستگاههای رمز ارز قاچاق

در راستای اجرای مصوبه هیات وزیران به شماره 39228ت 57373 مورخ 1389/15/4 در خصوص تعیین تکلیف دستگاه های استخراج رمز ارز (ماینر) که بدون رعایت تشریفات قانونی به داخل کشور وارد شده دستورالعمل اجرایی مربوطه به شرح ذیل تدوین و ابلاغ می شود. هدف: تعیین تکلیف، سامان دهی و شفاف سازی فعالیت دستگاه های استخراج …

دستورالعمل اجرایی خوداظهاری دارندگان دستگاههای رمز ارز قاچاق ادامه »

اظهار خلاف در واردات دستگاه ماینر ارز دیجیتال

پیرو دستور مورخ 98/5/16 معاون محترم امور گمرکی در ارجاعات شناسه 6325098 با موضوع ابلاغ تصویب نامه شماره 55637ت/58144 مورخ 98/5/13 هیئت محترم وزیران برای واردات دستگاه های استخراج رمز ارز ها (ماینر) نامه شماره 52202/515 مورخ 99/8/20 سرپرست محترم گروه دوم حسابرسی هیئت دوازدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور جهت آگاهی ارسال …

اظهار خلاف در واردات دستگاه ماینر ارز دیجیتال ادامه »