بایگانی برچسب: s

نامه سازمان اموال تملیکی مبنی بر تعیین تکلیف کالاهای مشمول متروکه و انجام تشریفات قانونی

185/99/1109972
تاریخ 1399/09/17
ناظرین ، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی

با سلام
پیرو بخشنامه شماره 99/1086604 مورخ 99/9/11 (ردیف 180) معاونت محترم امور گمرکی موضوع تاکید بر اجرای دقیق مصوبات ابلاغی در راستای کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، از حیث پایان مهلت نگهداری و شمول احتمالی با مقررات متروکه اعم از مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری و اقدام در سه محور اعلامی، به پیوست تصویر نامه شماره 9910015758 مورخ 99/9/15 سازمان جمع آوری و فروش آموال تملیکی در این خصوص ضمن تاکید موکد بر اجرای دقیق مفد بخشنامه اخیرالذکر جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.

ضمنا مسئولیت اجرای حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام اجرایی گمرکات کشور بوده و مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق آن بر عهده بالاترین مقام اجرایی گمرکات خواهد بود.

علی وکیلی
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

نام سازمان اموال تملیکی :

9910015758
1399/09/15

مدیران و روسای محترم سازمان در استان ها
با سلام و احترام

با عنایت به بخشنامه شماره 99/1086604 مورخ 99/09/11 معاون محترم فنی و امور گمرکی ایران به کل گمرکات کشور (تصویر پیوست) در خصوص رسوب کالا در انبار بنادر، گمرکات، انبارهای عمومی خواهشمند است با توجه به دستور عضو محترم هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش، مراتب به قید فوریت از گمرکات مربوطه پیگیری و کالاهایی که مشمول متروکه گردیده است نسبت به انجام تشریفات قانونی در خصوص تعیین تکلیف آنها اقدام لازم معمول و نتیجه را به این مدیریت اعلان نمایید.

برومند میرزایی پور
سرپرست مدیریت جمع آوری و نگهداری
اموال منقول

دستورالعمل جدید به گمرکات برای کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور

99/1086604
1399/09/11

ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی

وفق مفاد مواد 38 و 39 قانون امور گمرکی، خروج کالا از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در قانون مذکور، منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه توسط صاحب کالا یا نمایندۀ قانونی وی انجام می شود.

پیرو تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که مراتب طی بخشنامۀ شمارۀ ۹۷۸۵۵۴‏/۹۹ مورخ ۱۸‏/۸‏/۱۳۹۹ به کلیۀ حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردیده است، بدینوسیله ضمن تأکید بر اجرای دقیق مصوبات ابلاغی و در راستای کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، اعم از مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری (که به جهت واردات قطعی در این مناطق دپو شده اند) اقدامات ذیل در سه محور با رعایت مقررات مربوطه مورد تأکید است: ادامه‌ی خواندن

تمدید مهلت نگهداری کالاهای متعلق به واحد های تولیدی

بسمه تعالی

 91387/93/73/216

25/05/1393

ناظر ،مدیرکل ،مدیر محترم …………….

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 127125/92/710/73/308-3/7/92 با عنایت به مصوبه مربوطه خواهشمند است دستور فرمایید در صورت ارائه درخواست کتبی نسبت به تمدید مهلت نگهداری کالاهای متعلق به واحد های تولیدی ونیز سازمانها و شرکت های دولتی علاوه بر مهلت های قانونی مقرر در ماده 24 قانون امورگمرکی تاسه ماه دیگر (مجموعا ً 8 ماه از تاریخ صدور قبض انبار ) راسا اقدام فرمایند ضمنا مراتب فوق صرفا تا پایان سال 1393 معتبربوده و گزارش عملکرد این مصوبه بایستی در مقاطع سه ماه (بدون تاخیر ) تهیه وبه این مرکز ارسال گردد .
سید مجتبی پور سیف
معاون مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه