مجوز سازمان حفظ نباتات

واردات و صادرات ماده شیمیایی داینوزب با کاربرد صنعتی

60/158950 1396/07/16 سازمان صنعت معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان با سلام به پیوست تصویر نامه مشاره 96/24575 مورخ 1396/07/04 سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص عدم نیاز به مجوز دفتر آب و خاک سازمان حفاظت از محیط زیست جهت واردات و صادرات ماده شیمیایی داینوز ب با کاربرد صنعتی مشمول کنوانسیون …

واردات و صادرات ماده شیمیایی داینوزب با کاربرد صنعتی ادامه »

لغو مجوزهای مربوط به واردات اندام های تکثیری

60/163761 تاریخ 1396/07/22 جناب آقای معقولی مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطقه آزاد و ویژه گمرک ایران با سلام دانلود بخشنامه و پیوست های آن پیرو نامه شماره 96/210/18840 مورخ 1396/04/17 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 96/502/2760 مورخ 1396/06/27 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص لغو مجوزهای مربوط به واردات اندام های تکثیری به استحضار …

لغو مجوزهای مربوط به واردات اندام های تکثیری ادامه »

تعرفه های کالاهای گیاهی مشمول اخذ مجوز منوط به اخذ مجوز کتبی از سازمان حفظ نباتات

60/174756 1396/08/06 سازمان صنعت؛ معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان ب سلام ضمن ارسال تصویر نامه شماره 19579/730 مورخ 1396/07/29 سازمان حفظ نباتات در خصوص اعلام تعرفه های کالاهای گیاهی مشمول اخذ مجوز به استحضار می رساند : ثبت سفارش و واردات اقلام گیاهی مندرج در جدول زیر منوط به اخذ مجوز …

تعرفه های کالاهای گیاهی مشمول اخذ مجوز منوط به اخذ مجوز کتبی از سازمان حفظ نباتات ادامه »

فهرست واردات کالاهای مربوط به کالاهای کشاورزی و نباتی که نیاز به مجوز کتبی از سازمان حفظ نباتات دارد

گروه بخشنامه واردات عنوان بخشنامه فهرست واردات کالاهای مربوط به کالاهای کشاورزی ونباتی که نیاز به مجوز کتبی از سازمان حفظ نباتات دارد(اردیبهشت96) تاریخ 96/2/17 شماره بخشنامه 96/210/6300 مرجع صدور دفتر قوانین مقررات صادرات واردات تصویر اصل بخشنامه