بایگانی برچسب: s

رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 ردیف تعرفه گمرکی

342/97/1379050
1397/11/09
کلیه گمرکات اجرایی
به پیوست تصویر نامه شماره 60/261453 مورخ 1397/10/10 اداره کل مقررات صادرات و واردات عنوان سازمان صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/181534 مورخ 1397/7/9 وزیر محترم وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 ردیف تعرفه به شرح فهرست پیوست و تغییر آن از گروه چهارم به سوم گروه کالایی جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. ادامه‌ی خواندن

شماره تعرفه گمرکی رول نبوک

شماره کلاسه: ۷۲۵/۳۴۲۹/۲/۲۴ شماره تعرفه طبق رای: ۵۶۰۳۱۴

مورد اختلاف عبارتست از رول نبوک که طی اظهارنامه های کوتاژ ۲۰۰۷۰۱ و ۲۰۰۶۵۹ مورخ ۲۸/۱۰/۷۸ ذیل شماره ۳۹۲۱۱۳ تعرفه به گمرک سیرجان اظهار و اداره کل بازبینی کالا را ذیل شماره ۵۶۰۳ تعرفه طبقه بندی و به دنبال اعتراض ذینفع مراتب را از دفتر کل ارزش وتعرفه استعلام می نماید دفتر تعرفه پس از رسیدگی و با توجه به نظریه شماره ۶۸۱۵ مورخ ۲۴/۳/۷۹ آزمایشگاه اداره کل استاندارد تهران مورد اختلاف را ورق تهیه از یک لایه منسوج الیاف ترکیبی پی استر آغشته به مواد رزینی مطبق شده با یک لایه پلاستیکی اسفنجی پلی کلرووینیل که در سطح دارای لایه نازکی از مواد PU می باشد وزن مترمربع نمونه کوتاژ ۲۰۰۷۰۱ حدود ۷۵۰ گمرک ونمونه دیگر ۸۲۰ گرم می باشد درصد وزنی منسوج نبافته بیش از پلاستیک است نمونه ها در تهیه و ساخت کیف و کفش کاربرد دارد تشخیص وذیل شماره ۵۶۰۳۱۴ تعرفه طبقه بندی و به دنبال اعتراض ذینفع مراتب به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارسال گردید . مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جریمه معادل ۸۸۴۵۳۸۸۷ ریال می باشد.

تعرفه گمرکی چرم مصنوعی

کالای مورد اختلاف تعداد 283 رول چرم نم دار را به موجب اظهار نامه کوتاژ 600861 مورخ 24/1/77 ذیل شماره 90/3921 تعرفه به گمرک بندرعباس اظهار و گمرک محل کالا را ذیل شماره 590320 تعرفه طبقه بندی و براساس اعتراض ذینفع مراتب از اداره کل تعیین ارزش و تعرفه استعلام گردید وآن اداره کالا را سه نمونه منسوج قهوه ای ، سرمه ای و مشکی ، تارو پودی تهیه شده از مخلوط الیاف سلولز و پلی استر که از یک طرف به وسیله pu پوشانده شده است . وزن متر مربع نمونه ها به ترتیب 5/6471/483 گرم میباشد و ذیل شماره 590320 تعرفه طبقه بندی مینماید حسب اعتراض صاحب کالا پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احالیه میگردد مبلغ مورد اختلاف 50354519 ریال اعلام شده است .