برچسب: محل اقامت

  • ضوابط صدور مجوز اقامت پنج ساله برای اتباع خارجی

    107450/ه59267ت تاریخ 1401/06/19 هیئت وزیران در جلسه 1401//14 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1- وزارت کشور (فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران) موظف است حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل معادل یکصدهزار (100000) دلار…

  • صدور برگ عبور

    – مواد قانونی مرتبط : اصل33 قانون اساسی : “هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد”. تبصره ذیل ماده 5 قانون گذرنامه : در مواردی که افرادی…