بایگانی برچسب: s

واردات ماشین آلات مستعمل چاپ

شماره : 60/242747
تاریخ 1396/11/01
روسای محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت کلیه استانها و جنوب کرمان
موضوع : واردات ماشین آلات چاپ
باسالم ،
بدینوسیله به اطلاع می رساند که مجوز ورود ماشین آلات مستعمل چاپ برای دارندگان مجوزهای صنعتی، صنفی و تولیدی که از دستگاه های ذیربط مجوز دارند، از طریق درخواست متقاضی در سامانه بهین یاب و بررسی توسط عوامل اجرائی در سایت هماهنگ امکانپذیر است ، ارائه این مجوز برای بازرگانان
نیز از طریق صلح نامه با تولید کننده با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکانپذیر می باشد .
برای معافیت گمرکی ماشین آلات مستعمل چاپ واحدهای تولیدی فاقد مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، مقرر است، پس از درخواست متقاضی در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به بررسی اولیه درخواست و تطبیق آن با مجوز های صادرشده از سوی وزارت موصوف اقدام ، و مراحل بعدی
جهت صدور معافیت با رعایت تشریفات و دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت متبوع انجام شود.
خواهشمند است مراتب به شرح فوق الذکر مدنظر قرار گرفته و اقدام لازم معمول گردد
دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران

ثبت و واگذاری ترخیصیه در سامانه تجارت فرامرزی گمرک

در لحظه تنظیم اظهارنامه در صورتی که صاحب ترخیصیه با صاحب کالای معرفی شده در اظهار یکسان نباشد، سامانه به صورت خودکار از ادامه روند اظهار جلوگیری میکند ، بنابراین در لحظه دریافت ترخیصیه به اطلاعات صاحب ترخیصیه دقت فرمایید. همچنین در صورتی که ترخیصیه از یک شرکت حمل (Carrier) به شرکت حمل دیگر(forwarder ) واگذار شده باشد، forwarder میبایست توسط سامانه پنجره واحد ،ترخیصیه را به صاحب ترخیصیه بعدی (فرد یا شرکت) انتقال دهد و در صورتی که فرد صاحب ترخیصیه با انتقال قبض انبار ، کالا را به فرد دیگر واگذار کرد ، این انتقال میبایست توسط فرد صاحب ترخیصیه (صاحب اولیه قبض انبار ) در پنجره واحد اعمال شود. ادامه‌ی خواندن