بایگانی برچسب: s

واردات ماشین آلات مستعمل چاپ

شماره : 60/242747
تاریخ 1396/11/01
روسای محترم سازمان صنعت ، معدن وتجارت کلیه استانها و جنوب کرمان
موضوع : واردات ماشین آلات چاپ
باسالم ،
بدینوسیله به اطلاع می رساند که مجوز ورود ماشین آلات مستعمل چاپ برای دارندگان مجوزهای صنعتی، صنفی و تولیدی که از دستگاه های ذیربط مجوز دارند، از طریق درخواست متقاضی در سامانه بهین یاب و بررسی توسط عوامل اجرائی در سایت هماهنگ امکانپذیر است ، ارائه این مجوز برای بازرگانان
نیز از طریق صلح نامه با تولید کننده با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکانپذیر می باشد .
برای معافیت گمرکی ماشین آلات مستعمل چاپ واحدهای تولیدی فاقد مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، مقرر است، پس از درخواست متقاضی در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به بررسی اولیه درخواست و تطبیق آن با مجوز های صادرشده از سوی وزارت موصوف اقدام ، و مراحل بعدی
جهت صدور معافیت با رعایت تشریفات و دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت متبوع انجام شود.
خواهشمند است مراتب به شرح فوق الذکر مدنظر قرار گرفته و اقدام لازم معمول گردد
دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران

اعلام شرایط بسته بندی محصولات تولیدی و وارداتی

60/128964
تاریخ 1396/06/04
سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان
با سلام
به پیوست تصویر نامه شماره 96/178038 مورخ 1396/05/15 دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اعلام شرایط بسته بندی محصولات تولیدی و وارداتی ارسال و به استحضار می رساند :
شرکت های تولید و بازرگانی قبل از اقدام به چاپ و تکثیر لفاف و طرح بسته بندی در داخل و خارج از کشور نیازمند اخذ تاییدیه لازم از یاد شده می باشند. مراتب جهت اقدام با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه ایفاد می گردد.
علی علی آبادی فرآهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
ادامه‌ی خواندن

مجوز واردات پرینترهای INKJET

۸۴/۲/۱۲۷۸۲ ……………. تاریخ : ۸۴/۸/۱۸
گمرک ایران – دفتر وارادات
سلام علیکم
احتراما، پیور بخشنامه های شماره ۸۴/۲/۱۱۳۶۲ مورخ ۸۴/۷/۲۴ و شماره ۸۴/۲/۱۱۵۶۲ مورخ ۸۴/۷/۲۷ و شماره ۸۴/۲/۱۲۳۴۲ مورخ ۸۴/۸/۱۱ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۴/۷۳۰۲۲ مورخ ۸۴/۸/۱۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اطلاع می رساند ورود دستگاههای INKJET مشمول ردیف تعرفه ۸۴۴۳ با عرض بیشتر از ۱۲۰ سانتی متر با اخذ مجوز موردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان پذیر خواهد بود.
خواهشمند است مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.
سید عباس حسینی
مدیرکل مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران
PRINTER PERMIT

تعرفه گمرکی مخزن شیشه‌ای جمع آوری شیرقابل اتصال به دستگاه شیردوش

کالای مورداختلاف عبارتنداز ۲۳نگله مخزن شیشه‌ای شیردوش که طی اظهارنامه کوتاژ ۱۰۱۲۰۳۰ مورخ ۱۴/۸/۸۲ذیل شماره ۹۰/۸۴۳۴ تعرفه به گمرک شهریار اظهارو گمرک مربوطه کالا را ذیل شماره ۷۰۲۰ تعرفه طبقه بندی نمود بدنبال اعتراض ذینفع مراتب از دفتر تعرفه استعلام شد.

رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۸۴۶۰/۸۴۸۴ مورخ ۲۵/۱۱/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده گزارش گمرک ایران مدافعات وکیل صاحب کالا کمیسیون کالای مورداختلاف(مخزن شیشه‌ای جمع آوری شیرقابل اتصال به دستگاه شیردوش) را ذیل ردیف ۹۰/۸۴۳۴ تعرفه طبقه بندی مینمایند این رأی قابل تجدیدنظراست.

تعرفه گمرکی ماشین بسته بندی قرص

کالای مورد اختلاف عبارتست از: ماشین شکل دادن پیویسی برای بسته بندی دارو بصورت قرص طی اظهارنامه کوتاژ ۸۷۰۰۱۳۸ مورخ ۳۰/۲/۸۲ ذیل شماره ۸۴۲۲۴۰ با استفاده از زیرنویس تعرفه مربوطه به گمرک اصفهان اظهار و اداره کل بازبینی کالا را ذیل شماره ۸۴۷۷۴۰ تعرفه طبقه بندی نمود بدنبال اعتراض ذینفع مراتب از دفتر تعرفه استعلام شد.

رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۸۲۳۵/۸۴۳۶ مورخ ۴/۹/۸۳ باتوجه به محتویات پرونده، گزارش گمرک ایران مدافعات صاحب کالا، ملاحظه اسناد و کاتالوگ کمیسیون کالای مورد اختلاف (ماشین بسته بندی قرص (PACKING) را ذیل ردیف ۸۴۲۲۴۰ تعرفه طبقه بندی و آنرا مشمول پرداخت جریمه نمیداند این رأی قابل تجدیدنظراست. رأی کمیسیون تجدیدنظر به شماره ۷۶۲۱/۲۵۶۶ مورخ ۱۲/۵/۸۳ باتوجه به محتویات پرونده ملاحظه کاتالوگ و عملکرد دستگاه ضمن فسخ رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی دستگاه مورد نظر را ذیل ردیف ۸۴۲۲۳۰ تعرفه طبقه بندی و آنرا مشمول زیرنویس میداند

تعرفه گمرکی دستگاه لمینت و برش چاپ

کالای مورد اختلاف عبارتست از دستگاه لمینت و برش چاپ که طی اظهارنامه کوتاژ ۱۵۱۴۷۸۲ مورخ ۱۹/۱۱/۸۱ ذیل شماره ۸۴۴۳۶۰ تعرفه به گمرک شهریار اظهار و گمرک محل کالا را ذیل شماره ۸۴۷۹۸۹ تعرفه طبقه بندی و براساس اعتراض ذینفع پرونده به دفتر تعرفه ارسال شد.

رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۶۷۹۵/۹۳۳۱ مورخ ۲۶/۳/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده، گزارش گمرک ایران، مدافعات صاحب کالا، کمیسیون کالای مورد اختلاف (ماشین لامینه کردن مواد مختلف و دستگاه برش کاغذ، آلومینیوم و پلاستیک) را ذیل ردیف ۸۴۷۹۸۹ تعرفه طبقه بندی و آنرا مشمول پرداخت جریمه نمیداند این رأی قابل تجدیدنظراست. صاحب کالا نسبت به رأی فوق معترض و تقاضای تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر را نموده است.لذاپرونده باستناد اصلاحیه ماده ۵۱ قانون امورگمرکی به کمیسیون تجدیدنظر احاله گردید. رأی کمیسیون تجدیدنظربه شماره ۷۴۱۹/۲۵۴۵ مورخ ۱۴/۲/۸۳ علیرغم دعوت مکررو ابلاغ قانونی ذینفع درجلسه حضور ندارد عدم حضور مانع رسیدگی نیست لذا پرونده مطرح و رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی عیناً تأیید میگردد.

تعرفه گمرکی ماشین برش و تازدن مقوا

کالای مورداختلاف عبارت از ماشین برش و تازدن مقوا که طی اظهارنامه کوتاژ ۴۰۳۹۸۶۸ مورخ ۱/۱۲/۸۰ ذیل شماره ۸۴۴۴۱۱۰ باشمول زیرنویس تعرفه به گمرک شهیدرجائی بندرعباس اظهار و ستادنظارت گمرکات استان هرمزگان (بازبینی) کالا را ذیل شماره ۸۴۴۴۱۱۰ وخارج از شمول زیرنویس تعرفه طبقه بندی مینماید براساس اعتراض ذینفع پرونده به دفترتعرفه ارسال شد.

رأی کمیسیون بدوی به شماره ۵۶۸۹۵/۹۳۴۹ مورخ ۲۳/۴/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده، گزارش گمرک ایران، مدافعات صاحب کالا کمیسیون کالای مورد اختلاف (ماشین برش وتازدن مقوا) را ذیل ردیف ۸۴۴۱۸۰ تعرفه طبقه بندی مینمایداین رأی قابل تجدیدنظراست. صاحب کالا نسبت به رأی کمیسیون بدوی معترض وبراساس ماده ۵۱ ق.ا.گ تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظررا نمود. رأی کمیسیون تجدید نظر به شماره ۷۲۵۹/۲۵۳۲ مورخ ۲۲/۱۰/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده متشکله و استماع مدافعات طرفین کمیسیون تجدیدنظرضمن فسخ رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی کالای مورداختلاف را ذیل ردیف ۸۴۴۱۱۰ تعرفه بااستفاده از زیرنویس طبقه بندی مینمایند.

تعرفه گمرکی دستگاه حروف چینی Image setter

مورد اختلاف عبارتست از دستگاه حروف چینی که ذیل شماره های ۸۴۴۲۲۰ و ۸۴۷۱۲۰ تعرفه به گمرک نمایشگاه اظهار و گمرک مزبور کالا را ذیل شماره ۹۰۰۶۱۰ تعرفه طبقه بندی می نماید و به دنبال اعتراض ذینفع مراتب را به دفتر ارزش و تعرفه ارجاع مینماید این دفتر پس از بررسی با توجه به اسناد و ظهرنویسی اظهار نامه ورای شماره COM (AS) 26 ژوئن سال ۲۰۰۰ از آراء طبقه بندی سازمان جهانی گمرک دستگاه حروف چینی Image setter را ذیل ردیف ۹۰۰۶۱۰ تعرفه طبقه بندی و مراتب را حسب اعتراض ذینفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرک احاله میدارد. مبلغ مورد اختلا ف بدون احتساب جریمه معادل ۱۱۳۸۹۵۴۵ ریال است . رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۵۱۵۴/۸۸۸۴ -۲۶/۸/۸۰ با توجه به محتویات پرونده و گزارش گمرک ایران کمیسیون مورد اختلاف را براساس آراء طبقه بندی مورخ ۲۶/ژوئن سال ۲۰۰۰ کمیته سازمان جهانی گمرک ذیل ردیف ۹۰۰۶۱۰ تعرفه طبقه بندی مینماید . این رای قابل تجدید نظر است .

تعرفه گمرکی دستگاه چاپگر دیجیتال جوهر افشان

کالای مورد اختلاف عبارتست از یکدستگاه چاپگر که طی اظهارنامه کوتاژ 5005999 مورخ 29/2/83 ذیل شماره 84716000 تعرفه به گمرک تجاری مهرآباد اظهارو گمرک مذکور کالا را ذیل شماره 844351 تعرفه طبقه بندی نمود به دنبال اعتراض ذینفع مراتب از دفتر تعرفه استعلام شد.

رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی 58951/9499 مورخ 21/5/83 باتوجه به محتویات پرونده گزارش گمرک ایران، مدافعات وکیل صاحب کالا، کمیسیون کالای مورد اختلاف (دستگاه چاپگر دیجیتال جوهر افشان با امعان نظر به رأی سازمان جهانی گمرک (WCO) صفحه 34E آراء طبقه بندی مشمول ردیف 844351 تعرفه میداند این رأی قابل تجدیدنظراست. ضمناً مورد را مشمول پرداخت جریمه نمیداند.