گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی Back to Back و تنزیل اسناد صادراتی

(موضوع ماده ١٩ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ١١٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۰۶/۱۰ مجلس شورای اسلامی) مقدمه: براساس مقررات جاری اعتباری و ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازجمله آیین نامه تأمین مالی صادرات (کالا و خدمات) مصوب ۱۳۷۹/۰۹/۲۰ …

گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی Back to Back و تنزیل اسناد صادراتی ادامه »