ارزش گمرکی کامیون های کشنده چینی مارک BEIBEN سال 2014

511/24/204/9034/226436 ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی موضوع: ارزش کامیونهای کشنده چینی مارک BEIBEN سال 2014 با سلام و احترام در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 525 مورخ 15/11/92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیونهای کشنده مارک BEIBEN سال 2014 ساخت چین …

ارزش گمرکی کامیون های کشنده چینی مارک BEIBEN سال 2014 ادامه »