ارزش گمرکی خودرو سواری BESTURN مدل B50F سال 2014

278/24/204/9351/118971 ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی موضوع: اعلام ارزش سواری چینی BESTURN مدل B50F سال 2014 با سلام و احترام در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 547 مورخ 25/6/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواری چینی مارکBESTURN مدلB50F سال 2014 ساخت …

ارزش گمرکی خودرو سواری BESTURN مدل B50F سال 2014 ادامه »