نحوه استفاده از تعرفه ها ی فصل ۹۸

۲۴۳۹۲۹/۸/۳۸۹ / ۷ اسفند ۱۳۹۰ بسمه تعالی ۸/ ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع : استفاده از تعرفه ها ی فصل ۹۸ با سلام و احترام با عنایت به اینکه ایجاد فصل ۹۸ جدول تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات با عنوان قطعات منفصله ماشین آلات راهسازی، خودرووسایر ماشین آلات به …

نحوه استفاده از تعرفه ها ی فصل ۹۸ ادامه »