ارزش گمرکی مینی بوس فیات DUCATO مدل 2014

44546/7549/203/24/112 ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی موضوع: ارزش مینی بوس فیات DUCATO مدل 2014 با سلام و احترام دراجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 538 مورخ 13/3/93 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش مینی بوس فیات DUCATO سال 2014 ساخت …

ارزش گمرکی مینی بوس فیات DUCATO مدل 2014 ادامه »