(Good Manufacturing Practices (GMP – روشهای خوب ساخت

مبانی GMP با تمرکز بر سا ختارهای محیطی ونیز لوازم وتجهیزات مورد استفاده در فرآوری غذا، دارو ومواد افزودنی، راهکارهای عملی مناسبی را در ارتباط ویژه با نوع فرآوری و به منظور رسیدن به یک زیر ساخت مناسب ارائه میدهد. GMP مخفف ( Good Manufacturing Practices) و به معنای روشهای خوب ساخت میباشد که از …

(Good Manufacturing Practices (GMP – روشهای خوب ساخت ادامه »