پرایس لیست خودروهای سواری مدل ۲۰۱۵- Ssang yong-Honda-BMW X۳ ۲۰i-MG-Kia Rio

دانلود بخشنامه  ۴۹۹/۲۴/۲۰۶/۷۴۰۲/۲۲۱۲۲۲————۹۳/۱۲/۰۳ نظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی موضوع : اعلام ارزش خودروهای سواری مدل ۲۰۱۵- Ssang yong-Honda-BMW X۳ ۲۰i-MG-Kia Rio با سلام و احترام در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسات شماره ۵۵۴-۹۳/۹/۴ و ۵۶۱-۹۳/۱۱/۱۴ و ۵۵۹-۹۳/۱۰/۲۳ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت …

پرایس لیست خودروهای سواری مدل ۲۰۱۵- Ssang yong-Honda-BMW X۳ ۲۰i-MG-Kia Rio ادامه »