اعلام خوشنامی برای شرکت تکتاز شیمی صنعت

گمرکات غرب تهران- قم- مشهد(صرفاً برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون)- اصفهان- اراک- یزد- شیراز- سمنان-جلفا- بازرگان- بندر امام خمینی(ره)- شهید رجایی- دوغارون- باشماق- آستارا- خسروی- آبادان- خرمشهر- مهران- بوشهر- نوردوز- سرخس- میرجاوه- رازی(برای خروج قطار به ترکیه)- زاهدان(برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج می شود)- خارک(صرفا برای تولیدات پتروشیمی خارک) – مناطق آزاد و ویژه اقتصادی(جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور)- گمرک میلک(صرفاً برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام)- کرمانشاه- ماهیرود-پیرانشهر و پیشین(صرفاً خروج محموله های نفتی) –سهلان (فقط محموله های نفتی استان آذربایجان شرقی)

باسلام و احترام
پیرو نامه شماره 207156- 12/11/93 موضوع اعلام ضوابط صدور مقرر برای شرکت تکتاز شیمی صنعت (بند 5 جدول موصوف) به پیوست تصویر نامه شماره 66142- 10/4/94 مرکز جرائم سازمان یافته ارسال و بدینوسیله اعلام می دارد: با توجه به مفاد نامه اخیرالذکر، شرکت نامبرده مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی پیش بینی شده دربند 2 ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد مندرج در بخشنامه 329- 30/7/93 می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرفته ودر صورت مشاهده هرگونه تخلف از شرکت مذکور، موارد را سریعاً به این دفتر اعلام نمایند.