شرایط قرنطینه ای واردات الیاف آگاو حاصل از برگ گیاه Agave lechuguilla مکزیک

شرایط قرنطینه ای واردات الیاف آگاو(Tampico fiber) حاصل از برگ گیاه Agave lechuguilla جهت مصرف صنعتی از کشور مکزیک

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء تولید و یا ارگان رسمی دولتی مسئول صدور گواهی بهداشت گیاهی در کشور مبداٴ تولید کالا.
2- ضدعفونی محموله با گاز متیل بروماید با دز 32 گرم در متر مکعب به مدت 24 ساعت در دمای بالاتر از 21 درجه سانتیگراد در شرایط NAP در کشور مبداء تولید و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
3- الیاف کاملاً خشک باشد.
4- محموله دارای بسته بندی نو و تمیز باشد.
5- محموله بایستی عاری از خاک ، بذور علف های هرز و بقایای گیاهی باشد.
6- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
7- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با مشخصات مندرج در بند دو این شرایط و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
8- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفا بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود
9- در صورتیـــکه محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، محموله باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد(Re- Export) از ارگان ذیربط کشور ثالث و کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء تولید ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.