ضوابط صادرات عایق رطوبتی

178988/315
ناظرین /مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه 50597/94/58 مورخ 23/03/94 موضوع ضوابط صدور عایق رطوبتی (ایزوگام و ….) تحت ردیف تعرفه شماره 68071010 از محل قیر خریداری شده از رینگ صادراتی بورس کالا توسط واحدهای تولیدی تا پایان شهریور سال جاری ، بپیوست تصویر نامه شماره 54913/210/94 مورخ 4/9/94 دفتر مقررات صادرات و اردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد : صادرات عایق رطوبتی توسط واحدهای تولیدی( از محل قیر خریداری شده از رینگ صادراتی بورس ) پس از ارائه گواهی خرید قیر(به میزان استفاده در تولید محصول عایق رطوبتی ) و اصل اسناد منشا تامین مواد اولیه قیر عرضه شده در بورس کالا (صادره از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکتهای تابعه) و ضمیمه نمودن اسناد مذکور به اظهار نامه با رعایت کلیه مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع می باشد .

178988-315