متن کامل تفاهم نامه گمرک و استاندارد جهت تسهیل روند تجارت خارجی سال 93

بسمه تعالی

12747/26
31/01/1393

گمرکات اجرایی

باسلام و احترام
پیرونامه شماره 25503/791/470/73/55 مورخ 18/2/91 به پیوست تفاهم نامه سال 1393 فی مابین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مفاد تفاهم نامه و موارد ذیل اقدامات لازم معمول گردد .
((بند 2-1 صادرات ))- امکان صدور کالا بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان ملی استاندارد:
2-1-1 به فهرست تولید کنندگان ودارندگان گواهی صادرکنندگان برترجهت ارائه تسهیلات به بند 5 نامه شماره 1646 مورخ 19/1/1393 سازمان ملی استاندارد (پیوست)مراجعه شود
2-1-2- برای اطلاع از اسامی تولید کنندگان دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر به سایت سازمان ملی استاندارد مراجعه شود
2-1-3 برای اطلاع از فهرست شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده توسط سازمان استاندارد به سایت سازمان ملی استاندارد مراجعه شود
((بند2-2واردات)) امکان ترخیص کالا بدون نیاز به اخذ مجوز مور دی از سازمان ملی استاندارد:
2 -2-1- به فهرست بند یک نامه شماره 1646 مورخ 19/1/1393 سازمان ملی استاندارد مراجعه شود ضمنا برای اطلاع از آخرین فهرست به سایت سازمان ملی استاندارد مراجعه شود
2-2-2 صرفا برای واحد های تولیدی که دارای پروانه بهره برداری است قابل اقدام می باشد
بند 2-2-3 به فهرست بند های 3و4 نامه شماره 1646-19/1/93 سازمان ملی استاندارد مراجعه شود.
یادآوری :1- کالاهای ورود موقت مطابق مندرجات مواد 50 و51 قانون امور گمرکی از شمول کنترل و نظارت سازمان ملی استاندارد معاف می باشند .
-یاد آوری 2- کالاهای غیر تجاری به تشخیص گمرک باستناد تبصره ذیل بند1ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادارت و واردات از شمول کنترل و نظارت سازمان ملی استاندارد معاف می باشد .
بند 4-1-1 آخرین فهرست کالاهای وارداتی و صادراتی مشمول اجرای اجباری استاندارد موضوع نامه شماره 3565 مورخ 26/1/93 صحیح می باشد .
4-1- 2 به فهرست واحد های تولیدی نمونه کشوری موضوع بند یک نامه شماره 1646 مورخ 19/1/1393 ارائه شده توسط سازمان استاندارد جهت ارائه تسهیلات مراجعه شود(بند 2-2-1)
4-1-3 به فهرست شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده توسط سازمان استاندارد موضوع بند 2نامه شماره 1646 مورخ 19/1 1393 مراجعه شود
4-1-4 به فهرست دارندگان گواهینامه برند و ثبت کالا درسازمان ملی استاندارد موضوع بندهای3و4 نامه شماره 1646 مورخ 19/1/1393 سازمان ملی استاندارد مراجعه شود (موضوع بند 2-2-3)
بند4-1-6 در اجرای ماده 12 قانون امورگمرکی و ماده 17 سازمان ملی استاندارد نسبت به استقرار آزمایشگاه و کارشناسان در گمرکات اجرایی به درخواست گمرک اجرایی و توافق بین دو سازمان اقدام خواهد شد .
4-2-1 گمرکات جهت تعیین ماهیت کالا می تواند بطور مستقیم با آزمایشگاههای تعیین صلاحیت شده توسط سازمان ملی استاندارد مکاتبه و نمونه ارسال نمایند
4-2-2-در صورت مشاهده مغایرت نتایج آزمون ماهیت کالا در آزمایشگاههای همکار سازمان استاندارد -گمرکات از طریق دفتر تعیین تعرفه گمرک می تواند با آزمایشگاه مرجع استاندارد (پژوهشگاه استاندارد )مکاتبه نمایند .
4-2-4 به آخرین فهرست گمرکات تخصصی به سایت گمرک مراجعه شود
4-2-6 تا فراهم شدن زیرساخت الکترونیکی ارسال مکاتبات فی ما بین گمرک ایران و سازمان ملی استاندارد، گمرکات اجرایی موظفند جهت استفاده از تسهیلات مفاد این تفاهم نامه، مراتب مرتبط را در ظهر اظهارنامه فقط به منظور محاسبه و اخذ کارمزد خدماتی، به نمایندگان سازمان ملی استاندارد اعلام نمایند و گواهی ارزیابی انطباق را از طریق سامانه صدور مجوزها دریافت نمایند.
5-1-عدم نیاز به استعلام و اخذ مجوز از سازمان استاندارد برای کالاهایی که تعداد آنها تا 5 نمونه و ارزش آنها تا3000 دلار باشد. ضمنا در صورت که این موضوع بصورت یک فرایند تکراری برای واردات باشد از ترخیص جلوگیری ومراتب به این مرکز اعلام شود.
5-2 استفاده از ظروف بسته بندی همانند مورد تایید دو سازمان پس از نهایی شدن ابلاغ خواهد شد
کلیه گمرکات موظفند گزارش تسهیلات ارائه شده مصوبات تفاهمنامه را به صورت ماهانه به این مرکز ارسال نمایند.
لازم به ذکر است سایت سازمان ملی استاندارد به آدرس WWW.ISIRI.ORG می باشد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادو ویژه