تمدید اعتبار ساخت داخل دو مدل خودروی سواری VOLEEX C30 تا پایان سال ۱۳۹۳

شماره: ۱۲۲۶۶۶/۹۳/۱۲۰۱۴۴/۷۹۱/۷۳/۲۸۷ تاریخ : ۰۵/۰۷/۱۳۹۳

باسلام و احترام –پیرو نامه شماره ۲۷۹۴۸/۹۳ مورخ ۲۰/۲/۹۳ در خصوص اعتبار میزان ساخت داخل خودروهای VOLEEX C30 به پیوست تصویر نامه شماره ۳۵۱۳۶/۲۱۰/۹۳ مورخ ۳۰/۶/۹۳ اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۳۰۹/۶۰ مورخ ۲۶/۶/۹۳ دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص تمدید گواهی میزان ساخت خودروی سواری فوق الذکر در دو مدل ELITE و LUXURY (دنده اتوماتیک و دنده معمولی) تولیدی شرکت خودرو سازان راین به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۴۲۶۵۵۶ به میزان شانزده درصد تا پایان سال جاری (۱۳۹۳) جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال و ابلاغ می گردد.

فرود عسگری-مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه