ارزش لودر XCMG چین مدل ARAN 980 سال 2014

510/24/205/7016/226399

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: ارزش لودر XCMG چین مدل ARAN980 سال 2014

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 525 مورخ 15/11/92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش لودر XCMG مدل ARAN980 سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت آران ماشین توس به شرح جدول زیر ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری لودر وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

FOB (USD)

Model Description

113100

ARAN 980 WHEEL LODER

رسول کوهستانی پزوه
مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش

بخشنامه تعیین ارزش گمرکی لودر XCMG aran 980

بخشنامه تعیین ارزش گمرکی لودر XCMG aran 980

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.