عدم پذیرش بیمه معلم برای تضمین کالاهای ورود موقت

152739/360
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام

با عنایت به جلسات برگزار شده در خصوص مسائل مربوط به تضامین بیمه ای صادره توسط شرکت بیمه معلم برای ترخیص کالاهای ورودموقت موضوع ماده 51 ق.ا.گ. وبند د ماده 72 آ.ا.ق.ا.گ. وتصمیمات متخذه ،خواهشمنداست دستور فرمایید با توجه به عدم تمدید قرارداد منعقده بین گمرک ج.ا.ا. وشرکت بیمه معلم در رویه ورود موقت برای پردازش از پذیرش بیمه نامه های جدید صادره توسط شرکت مزبور جهت تر خیص کالاهای موضوع مواد اشاره شده خودداری فرمایند . ضمنا در خصوص تمدید تضامین بیمه ای ماخوذه بابت ترخیص پروانه های ورودموقت گذشته پس از موافقت دفتر صادرات بصورت مورد به مورد وابلاغ مراتب ،تضامین مزبور تا سررسید تعیین شده قابل تمدید از سوی شرکت بیمه معلم با رعایت سایر مقررات وتشریفات خواهد بود.
محمدرضا نادری مسعود کمالوند
معاون فنی وامورگمرکی معاون توسعه مدیریت
ومنابع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.