ارزش خودرو های سواری RENAULT سال 2015

253933/7490/206/24/571

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: ارزش خودرو های سواری RENAULT سال 2015

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسات شماره 518 مورخ 5/9/92 و 526 مورخ 19/11/92 و 529 مورخ 20/12/92 کمیته مشترک گمرک ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع خودرو های سواری RENAULT سال 2015 ساخت کشورهای کره – اسپانیا – ترکیه و فرانسه به نمایندگی شرکت نگین خودرو به شرح جدول زیر ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

توضیحات ما : در این بخشنامه از کلمه سال به جای مدل استفاده شده است. یا می بایستی سال ساخت 2014 نوشته می شد و یا مدل 2015

MODEL DESCRIPTION FOB (EURO)

FREIGHT ( EURO )

C&F ( EURO)
SAFRANE 2.0L A/T 14705 695 15400
SAFRANE 2.5L A/T 18930 695 19625
MEGANE / HB 2.0L A/T 14520 695 15215
MEGANE COUPE 2.0L A/T 17505 695 18200
SCALA COUPE 2.0L A/T 18305 695 19000
SCALA HATCH BACK2.0L A/T 12405 695 13100
FLUENCE E2 2.0L A/T 12405 695 13100
FLUENCE E4 2.0L A/T 13505 695 14200
KOLEOS 2.5 4×4 A/T 18105 695 18800
KOLEOS 2.5 4×2 A/T 16105 695 16800
TRAFFIC 7PASSENGER 2.0L M/T 11920 695 12815
TRAFFIC 9PASSENGER 2.0L M/T 13805 695 14500
DUSTER 4×4 2.0L M/T 12405 595 13000
DUSTER 4×2 2.0L A/T 11405 595 12000
PANEL VAN 2.0L M/T 13110 695 13805

renault 2015 price list