اطلاعات تماس با دستگاههای مجوز دهنده برای ثبت سفارش

اگر چنانچه کالای شما مستلزم اخذ مجوز اولیه برای ثبت سفارش (مجوز بازرگانی) باشد و در صورت مواجه شدن با اشکال در مجوز ارائه شده توسط دستگاه های مجوز دهنده با نماینده آن دستگاه تماس حاصل فرمایید.

 سازمان مجوز دهنده  نام نماینده  شماره تماس
 کانون پشوسشی فکشی کودکان و نوجوانان  خانم صالح آبادی 88085833 الی 4
 ساصمان انشطی اتمی  خانم اسماعیلیان  82067306
 شرکت پست ج.ا.ا  آقای حی شاد  66450802-3
 وزارت جهاد کشاورزی  آقای صالح  64582519
 سازمان دامپزشکی  آقای سالاری  88953400 داخلی 231
 سازمان غذا و دارو  خانم اکابر  61927174
 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  آقای شکری  88112915
 سازمان ملی استاندارد  آقای سیادتی  88654044
 شرکت دخانیات  آقای نوذری  88704265
 شرکت پخش فرآورده های نفتی  آقای انگیز  84121407
 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  آقای متولی پور  29972580 – 22581030
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  آقای علم شاهی  33966160
 سازمان حفاظت محیط زیست  آقای شادی بخش دریایی 42781653
آقای حاجی بخش آلودگی هوا — 42781745
آقای پور سخا بخش محیط انسانی — 42781702
آقای مزینانی بخش محیط طبیعی — 42781898
 اداره کل تجهیزات پزشکی   آقای میر معینی  88895270 – 42763 داخلی 501
 سازمان حفظ نباتات  آقای اسکندانیان  23091110
 پژوهشگاه صنعت نفت  آقای خاطری  44739507
 سازمان توسعه تجارت  آقای جاوید یوسفی  22663930
 سازمان توسعه تجارت  خانم سنگوان  22662645