تغییر اولویت 7 قلم کالای لوازم اسکی و اسنوبرد از اولویت ده به اولویت نه

ارگان صادر کننده : گمرک جمهوری اسلامی ایران

تغییر 7 قلم کالا در اولویت دهم

 با تغییر اولویت تعدادی از کالاهای گروه کالایی 10، اولویت‌های فهرست گروه کالایی 10 تغییر کرد و فهرست جدید این گروه اعلام شد. با صدور بخشنامه‌ای از سوی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به گمرکات کشور اعلام شد: اولویت تعداد هفت قلم کالا از فهرست گروه کالایی 10 به گروه کالایی 9 تغییر یافت. بر پایه این گزارش تعرفه های کالاهای چوب اسکی، چوب دستی اسکی، کفش اسکی، لباس اسکی به صورت دست، فیکس اسکی (بند اسکی)، کفش اسکی اسنوبرد و چوب اسکی اسنوبرد از گروه کالایی 10 به گروه کالایی 9 تغییر کرده است.