تعرفه های گمرکی | فصل ۸۴

رآکتورهای هسته‌ای، دیگ‌های بخارو آبگرم، ماشین‌ آلات و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آنها

[—ATOC—]
[—TAG:h2—]

یادداشت‌ها.

۱ ـ مشمول این فصل نمی‌شود:

الف ـ سنگ آسیاب، سنگ سنباده (grindstones) یا سایر اشیاء فصل ۶۸؛
ب ـ ماشین آلات یا وسایل (مثلاً، تلمبه)،‌از مواد سرامیک و اجزاء و قطعات سرامیکی ماشین‌آلات یا وسایل سرامیکی (فصل ۶۹)؛
ج ـ اشیاء شیشه‌ای آزمایشگاه (شماره ۱۷ ۷۰)؛ ماشین آلات، وسایل و سایر اشیاء برای مصارف فنی یا قطعات مربوطه، از شیشه (شماره ۱۹ ۷۰ یا ۲۰ ۷۰)؛
د ـ اشیاء مشمول شماره ۲۱ ۷۳ یا ۲۲ ۷۳ یا اشیاء همانند از سایر فلزات معمولی (فصول ۷۴ لغایت ۷۶ یا ۷۸ لغایت ۸۱)؛
هـ ـ جاروهای برقی مشمول ردیف ۰۸ ۸۵؛ .
و ـ جاروهای مکانیکی‌که با دست کار می‌کنند، غیر از آنهایی‌که مجهز به موتور هستند (شماره ۰۳ ۹۶).

۲ ـ “ضمن رعایت مفاد یادداشت ۳ قسمت شانزدهم و یادداشت ۹ این فصل، ماشین یا وسیله‌ای که با یک یا تعدادی ازتوصیفات ردیف‌های ۰۱ ۸۴ تا ۲۴ ۸۴، یا ردیف ۸۷ ۸۴ و همزمان با یک یا سایر توصیفات ردیف‌های ۲۵ ۸۴ تا ۸۰ ۸۴ مطابقت داشته باشد می‌بایست تحت ردیف مناسب در گروه اولی (۰۱ ۸۴ تا ۲۴ ۸۴) یا تحت ردیف ۸۷ ۸۴ طبقه‌بندی شود، علی‌رغم آنکه ممکن است مورد (مشمول) گروه دومی (۲۵ ۸۴ تا ۸۰ ۸۴) باشد، و نباشد.

شماره ۱۹ ۸۴ به هر حال موارد زیر را شامل نمی‌شود:
الف ـ مجموعه ماشین آلات رویاندن (Germination Plant)، ماشین‌های جوجه‌کشی (Incubator) یا جوجه‌پروری مصنوعی (Brooders) برای پرورش پرندگان خانگی (۳۶ ۸۴)؛
ب ـ ماشین‌های مرطو‌ب کردن حبوبات (شماره ۳۷ ۸۴)؛
ج ـ دستگاههای شیره‌کشی برای به دست آوردن شیره قند (شماره ۳۸ ۸۴)؛ یا
د ـ ماشین آلات حرارتی برای عمل‌آوردن نخ، پارچه یا مصنوعات نسجی (شماره ۵۱ ۸۴)؛ یا
هـ ـ ماشین‌آلات یا مجموعه ماشین آلات (Plant) به منظور انجام یک عمل مکانیکی، که در آنها حتی اگر تغییر درجه حرارت، لازم باشد، جنبه فرعی دارد.
شماره ۲۲ ۸۴ شامل موارد زیر نمی‌شود:
الف ـ ماشین‌های دوزندگی برای بستن کیسه یا محفظه‌های همانند (شماره‌۵۲ ۸۴)؛ یا
ب ـ ماشین آلات دفتری مشمول شماره ۷۲ ۸۴
شماره ۲۴ ۸۴ مشمول ماشین های چاپ جوهرافشان (Ink-jet) نمی‌شود(۴۳ ۸۴).

۳ ـ ماشین ابزارها برای کارکردن روی هر ماده که با یکی از توصیف‌های مندرج در شماره ۵۶ ۸۴ از یک طرف و از طرف دیگر با یکی از توصیف‌های مندرج در شماره‌های ۵۷ ۸۴، ۵۸ ۸۴، ۵۹ ۸۴، ۶۰ ۸۴، ۶۱ ۸۴، ۶۴ ۸۴ یا ۶۵ ۸۴ متناسب باشند در شماره ۵۶ ۸۴ طبقه‌بندی می‌شوند.

۴ ـ شماره ۵۷ ۸۴ فقط شامل ماشین ابزارهایی می‌شود‌‌که برای‌کارکردن روی فلزات می‌باشند غیر از ماشین‌های تراش (Lathes) از جمله دستگاههای متمرکزتراش‌کاری دورانی (Turning Centres) که قادر به انجام انواع مختلف عملیات ماشین‌کاری باشند خواه:

الف ـ به وسیله تعویض خودکار ابزار، از یک مخزن(Magazine) یا همانند طبق یک برنامه ماشین‌کاری (دستگاه متمرکز ماشین‌کاری) (Machining centers)،
ب ـ به وسیله به کارگیری خودکار، همزمان یا متوالی؛ سرهای مختلف دستگاه که روی قطعه کار ثابت شده کار می‌کنند (ماشین‌های ساخت تک‌واحدی یک مرحله‌ای) (single station)، یا
ج ـ به وسیله انتقال خودکار قطعه‌کار به سرهای مختلف دستگاه (ماشین‌های انتقالی چند‌مرحله‌ای) (multi-station transfer machines).

۵ ـ الف ـ بنا به مقتضیات ردیف ۷۱ ۸۴، اصطلاح “ماشین‌های داده‌پردازی اتوماتیک (Automatic data processing machines)” یعنی ماشین‌هایی که قادرند:

یکم ـ برنامه یا برنامه‌های پردازش و حداقل داده‌هایی را که برای اجرای برنامه موردنظر بفوریت ضروری است ذخیره نمایند؛
دوم ـ منطبق با نیازهای کاربر به آسانی برنامه‌ریزی شوند؛
سوم ـ محاسبات ریاضی مشخص شده توسط کاربر را انجام دهند؛ و
چهارم ـ یک برنامه پردازشی را که نیازمند تعدیل در حین اجرا می‌باشد، بدون مداخله انسان، با تصمیم‌گیری منطقی، اجرا نمایند.
ب ـ ماشین‌های داده پردازی اتوماتیک ممکن است به شکل سیستم‌هایی متشکل از تعداد متغیری واحدهای (Units) مجزا باشند.

ج ـ‌ ضمن رعایت مفاد پاراگراف‌های (د) و (هـ) زیر، یک واحد (Unit) در صورتی بعنوان قسمتی از سیستم‌ داده‌پردازی محسوب می‌گردد که حائز کلیه شرایط زیر باشد:
(یکم) منحصراً یا عمدتاً از نوع مورد استفاده در سیستم داده‌پردازی اتوماتیک باشد؛
(دوم) قابل اتصال به واحد پردازش مرکزی مربوطه مستقیماً یا از طریق یک یا تعدادی از واحدهای دیگر باشد؛ و
(سوم) توانایی پذیرش یا ارائه داده‌ها به شکلی (کد یا سیگنال) که توسط سیستم قابل استفاده شود داشته باشد.
واحدهای به صورت جداگانه عرضه شده ماشین داده‌پردازی اتوماتیک می‌بایست در ردیف ۷۱ ۸۴ طبقه‌بندی شوند.
بهرحال، صفحه‌کلیدها، وسایل ورودی هماهنگی ایکس ـ ایگرگ (X-Yco-ordinate input devices) و واحدهای ذخیره‌سازی دیسکی‌که حائز شرایط پاراگراف‌های (ج) (دوم) و (ج) (سوم) فوق‌الذکر باشند، در کلیه موارد می‌بایست بعنوان واحدهای مشمول ردیف ۷۱ ۸۴ طبقه‌بندی شوند.
د ـ ردیف ۷۱ ۸۴ زمانی که واحدها به حالت جداگانه ارائه شوند، حتی اگر حائز تمام شرایط مندرج در یادداشت ۵ (ج) فوق‌الذکر نیز باشند، شامل موارد ذیل نخواهد شد:
(یکم) چاپگرها، ماشین‌های کپی، ماشین‌های فکس، چه توأمان شده (Combined) یا نشده؛
(دوم) دستگاه جهت انتقال یا دریافت صدا، تصویر یا سایر داده‌ها، شامل دستگاه برای برقراری ارتباط در یک شبکه با سیم یا بی‌سیم (مانند شبکه محلی یا با شبکه گسترده)؛
(سوم) بلندگوها و میکروفون‌ها؛
(چهارم) دوربین‌های تلویزیونی، دوربین‌های دیجیتال و دوربین‌های ضبط ویدئویی (Video camera recorders) ؛
(پنجم) مانیتورها و پروژکتورها، غیریکپارچه با دستگاه گیرنده تلویزیونی.
(هـ) ماشین‌های یکپارچه شده یا در حال کار متصل با ماشین داده‌پردازی اتوماتیک و با کارکردی خاص بغیر از پردازش داده‌ها می‌بایست در ردیف‌های متناسب با کارکردهای مربوطه یا، در صورت عدم امکان، در ردیف‌های باقی مانده طبقه‌بندی شوند.”

۶ ـ ‌گلوله‌های فولادی کالیبرشده یعنی گلوله‌های صیقلی شده که قطر حداکثر یا حداقل آنها از قطر اسمی، بیش از یک درصد تفاوت نداشته باشد مشروط بر اینکه در هر حال این تفاوت (اغماض) بیش از ۰۵/۰ میلیمتر نباشد مشمول شماره ۸۲ ۸۴ می‌شود.

گلوله‌های فولادی که با تعریف فوق مطابقت نکند در شماره ۲۶ ۷۳ طبقه‌بندی می‌شوند.

۷ ـ ماشینهایی‌که چندین مورد استعمال دارند، در شماره مربوط به مورد استعمال اصلی آنها طبقه‌بندی می‌شوند.

با حفظ مقررات یادداشت ۲ این فصل، و یادداشت ۳ قسمت شانزدهم، ماشین‌هایی که مورد استعمال اصلی آنها در هیچیک از شماره‌ها توصیف نگردیده یا وقتی که تعیین مورد استعمال اصلی آن میسر نباشد جز در مواردی که مقررات مخالفی باشد، در شماره ۷۹ ۸۴ طبقه‌بندی می‌شوند، در هر صورت ماشینهای طناب یا کابل‌سازی (مثلاً، ماشینهای ریسمان‌تابی، طناب‌تابی، و کابل تابی) از مفتول فلزی، نخ نسجی یا از سایر مواد یا از ترکیب این چنین مواد مشمول شماره‌۷۹ ۸۴ می‌شوند.

۸ ـ به مفهوم شماره ۷۰ ۸۴، عبارت «اندازه جیبی pocket-size» فقط به ماشینهایی اطلاق می‌گردد که ابعاد آن از ۴۵ میلیمتر، ۱۰۰ میلیمتر، ۱۷۰ میلیمتر تجاوز نکند.

“۹ ـ (الف) یادداشت‌های ۸(الف) و۸(ب) فصل ۸۵، به ترتیب در مورد اصطلاحات “وسایل نیمه‌رسانا (Semiconductor devices)” و “مدارهای مجتمع شده (آی‌سی) الکترونیک (Electronic integrated circuits)”،به صورتی که در این یادداشت و ردیف ۸۶ ۸۴ بکار رفته، نیز به کار می‌روند.

در هر حال، بنا به مقتضیات این یادداشت و ردیف ۸۶ ۸۴، اصطلاح “وسایل نیمه رسانا” شامل وسایل نیمه‌رسانای حساس نسبت به نور و دیودهای نوری (LED) نیز می‌گردد.
(ب) بنا به مقتضیات این یادداشت و ردیف ۸۶ ۸۴، اصطلاح “ساخت نمایشگرهای صفحه تخت (Flat panel) “شامل تولید صفحه‌های تخت حاصل از تبدیل زیرلایه‌ها (Substrates) می‌شود. اصطلاح فوق شامل ساخت شیشه یا سوارکردن صفحات مدار چاپی یا سایر اجزای الکترونیک درون صفحه تخت موردنظر نمی‌گردد. اصطلاح “نمایشگر صفحه تخت” شامل تکنولوژی لوله پرتوی کاتدی نمی‌شود.
(ج) ردیف ۸۶ ۸۴ همچنین شامل ماشین‌ها و دستگاه‌هایی که منحصراً یا عمدتاً از نوع مورد استفاده جهت:
(یکم) تولید یا تعمیر ماسک‌ها و ریزتورینه‌ها (Reticles)؛
(دوم) سوار کردن وسایل نیمه‌رسانا یا مدارهای مجتمع شده الکترونیک؛ و
(سوم) بالا بردن (Lifting)، بکار گرفتن (Handling)، بارگذاری (Loading) یا تخلیه سازی (Unloading) گوی‌های بلورین (Boules)، و ویفرها، وسایل نیمه رسانا، مدارهای مجتمع شده الکترونیک و نمایشگرهای صفحه تخت.
(د) ضمن رعایت مفاد یادداشت ۱ قسمت شانزدهم و یادداشت ۱ فصل ۸۴، ماشین‌ها و دستگاه‌هایی که با توصیفات ردیف ۸۶ ۸۴ مطابقت دارند می‌بایست در همان ردیف و نه ردیف دیگری از نمانکلاتور طبقه‌بندی شوند.”

یادداشت‌های شماره فرعی.

۱ ـ به مفهوم شماره فرعی ۴۹ ۸۴۷۱ منظور از واژه «سیستمها» به معنی ماشینهای خودکار داده‌پردازی است که واحدهای آنها واجد شرایط مقرر در یادداشت (۵ – ب) فصل ۸۴ بوده و حداقل دارای یک واحد مرکزی پردازش، یک واحد ورودی (مثلاً،‌یک صفحه کلید (Keyboard) یا اسکنر ((scanner) و یک واحد خروجی (مثلاً، یک واحد نمایشگر بصری یا یک چاپگر) باشد.

۲ ـ شماره فرعی ۴۰ ۸۴۸۲ فقط شامل، رولربیرینگهایی می‌شود که دارای غلتک‌های استوانه‌ای با قطر یکنواخت حداکثر ۵ میلیمتر و طول حداقل سه برابر قطر می‌باشند. سرهای غلتک‌ها ممکن است گرد شود.

مندرجات ذیل یادداشت فصل ۸۴ :

۱ ـ ورود هرگونه ماشین آلات چاپ، لیتوگرافی، گراورساز، حروف چینی و صحافی موکول به اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
۲ ـ برای ورود اقلام ردیف تعرفه ۸۴۰۱ کسب موافقت سازمان انرژی اتمی ایران ضرورت دارد.
۳ ـ ورود کالاهای سرماساز (از جمله یخچال و فریزر، آب سردکن، چیلر، کولر گازی خودرو و غیرخودرو) دارای کلروفلوروکربن CFC-12) و (CFC-11 و کمپرسورهای سرماساز دارای کلروفلوروکربن (CFC) مشمول این فصل ممنوع می‌باشد.
۴ ـ ورود ماشین آلات و دستگاهها برای ساختن شراب و شراب سیب مشمول ردیف تعرفه ۸۴۳۵۱۰۱۰ ممنوع می‌باشد.
۵ ـ ورود ماشین نقش تمبر و کلیشه‌های مربوطه مشمول ردیف تعرفه ۸۴۷۰۹۰۰ و قطعات مجزای ماشین نقش تمبر و کلیشه‌های مربوطه مشمول ردیف تعرفه ۸۴۷۳۲۹۰۰ حسب نیاز و کاربرد آنها در امور پستی موکول به تأیید وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) و در بقیه موارد موکول به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌باشد.
۶ ـ حقوق ورودی انواع برد مونتاژ شده به استثنای کالای ردیف ۱۰ ۸۰ ۸۴۷۱ تعرفه ۳۰ درصد ارزش است.
۷ ـ به موجب مصوبه شماره ۶۸۳۵۳/ت۳۴۲۳۴هـ مورخ ۱۰/۱۱/۸۴ هیأت وزیران حقوق ورودی اجزاء و قطعات و تجهیزات مورد مصرف (جهت تبدیل به خودرو با سوخت C.N.G) در خودروهای گازسوز و جایگاه‌های سوختگیری گاز طبیعی (C.N.G) و همچنین اجزاء و قطعات و تجهیزات مورد مصرف در کمپروسورهای گاز مورد مصرف در جایگاه‌های سوخت‌گیری گاز طبیعی (C.N.G) ذیل هر یک از ردیف‌های تعرفه قرار گیرد ۴ (چهار) درصد می‌باشد باستثنای مخزن گاز طبیعی، درایر، کمپرسور و دیسپنسر (ویژه تجهیزات ایستگاه‌های سوخت‌گیری گاز طبیعی)
۸- سود بازرگانی مواد، اجزاء، قطعات و تجهیزات جهت ساخت توربین، ژنراتور و توربوکمپرسورهای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و تجهیزات مورد مصرف در نیروگاهها براساس اعلام نیاز وزارتخانه‌های نیرو و نفت (حسب مورد) مشروط به عدم تولید داخل (به تشخیص وزارت صنایع و معادن) مشمول هر یک از ردیف‌های تعرفه باشد، صفر تعیین می‌گردد..
۹- سود بازرگانی ماشین‌آلات ساخت ساختمان‌های پیش‌ساخته که فاقد تولید داخل می‌باشند صفر تعیین می‌گردد. فهرست اینگونه ماشین‌‌آلات را وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و مسکن و شهرسازی تعیین خواهد نمود.