فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکتهای موصوف

۵۲۷۴۱/۶۷

گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی )
موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های : اکسیر پویان – فرآیند شیمی زنگان – توان شیمی توس پویا – پترو لیان ویژن- پالایش روغن مسعود- پترو ماد کیمیا – اطلس سینا شیمی .

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه ردیف ۱۳ مورخ ۱۴/۲/۹۴ موضوع اعلام فهرست ۱۲۸ شرکت تولیدی فرآورده ها و مشتقات نفتی که محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی گردیده است، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۵۸۷ /۹۴/ص مورخ ۲۷/۰۲/ ۹۴ معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام فهرست ۷ شرکت که محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است، ارسال و اعلام می دارد شرکتهای تولیدی که نام آنها در جداول موضوع نامه های صدرالذکردرج گردیده است، مجاز می باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده ) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستاد و سایر مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمایند.