ضوابط و مقررات تخفیف سود بازرگانی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله ساخت داخل

۵۱/۷۳/۲۷۸۲۸/۹۴/۴۲۳۵۵———————۱۳۹۴/۰۳/۱۰  دانلود بخشنامه
کلیه گمرکات
با سلام

پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰/۷۳/۲۱۰۳۸/۷۰۲/۱۲۷۲۹۴/۱۲۷۸۳۶ مورخ ۸۸/۰۶/۰۸ موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۱۲۲/ت۴۲۲۸۱ک مورخ ۸۸/۲/۱ هیات محترم وزیران مبنی بر تخفیف سود بازرگانی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله خودروهای ساخت داخل با مصرف کمتر از شش لیتر در یکصد (۱۰۰) کیلومتر مسافت در چرخه برون شهری به شرح مندرج در مصوبه، به پیوست تصویر نامه های شماره ۹۳۴۸۷ مورخ ۹۲/۱۲/۱۹ و ۸۸۷۹۳ مورخ ۹۲/۱۲/۵ سازمان ملی استاندارد و نامه شماره ۹۳/۱۰۰/۱۰/۱۵۶۱ مورخ ۹۳/۰۲/۲۷ ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت ریاست جمهوری در خصوص میزان مصرف سوخت و میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای موصوف ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس جدول تنظیمی خودروهای مشمول ذیل با رعایت بخشنامه های پیروی این مرکز و رعایت کامل مقررات صرفا جهت کسر از سود بازرگانی و بر اساس درصد اقدام لازم معمول نمایند.
بدیهی است تصویب نامه مربوط به خودروهای کم مصرف مورد اشاره کماکان دارای اعتبار بوده و ابلاغ بخشنامه های خودروهای کم مصرف نیز همانند گذشته و پس از ابلاغ توسط این مرکز قابل اعمال خواهد بود.

ردیف نام خودرو نام تولید کننده نوع موتور حجم موتور CC مصرف سوخت در
۱۰۰ کیلومتر برونشهری
میزان تخفیف
گمرکی
۱ CERATO KOUP (A/T)  KIA G4NA  ۱۹۹۹  ۵٫۶  ۸%
۲  CERATO YD (A/D)  KIA G4NA  ۱۹۹۹  ۵٫۶  ۸%
۳  YARIS SEDAN  TOYOTA INZ-FE  ۱۴۹۷  ۵٫۵  ۱۰%
۴  YARIS S DOOR HATCH BACK TOYOTA  INZ-FE  ۱۴۹۷  ۵٫۵  ۱۰%
۵  COUPE 86  TOYOTA  FA20  ۱۹۹۸  ۵٫۷  ۶%
۶  I40(VF) SALOON  HYUNDAI G4NC  ۱۹۹۹  ۵٫۹  ۲%
۷  VOLESTER (FS)  HYUNDAI  G4FG  ۱۵۹۱  ۵٫۸  ۴%
۸  EMGRAND 7 (A/T)  GEELY  JL4G18  ۱۷۹۲  ۵٫۷  ۶%
۹  EMGRAND 7RV (A/T)  GEELY JL4G18  ۱۷۹۲  ۵٫۷ ۶%