معافیت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آمپول تئوسیال (Teosyal)

بسمه تعالی
171661/163202/722/6107/73/291 28/08/1390
به :کلیه گمرکات
از :دفتر واردات

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 10422 مورخ 4/8/90معاونت مالیات بر ارزش افزوده موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آمپول تئوسیال (Teosyal) ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند .
سید مجتبی پور سیف
معاون مدیر کل دفتر واردات